รอเธอเปลี่ยนนิสัย

  เฟิร์ส นภารัตน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รอเธอเปลี่ยนนิสัย เฟิร์ส นภารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: รุต รสธรเรียบเรียง: ภาคิณ อามาตมนตรีสังกัดค่าย: TIG Recordติดต่องานแสดง: 0625656982, 0826164544

Em | Em |C | C |D | D |Em | Em |

พอEmแล้วคนอย่างฉัน มันก็นาDนเกินใจจะทนขีดควBmามจำยอมของคEmน.. จบกันDนาทีนี้G..

ให้โอกาEmส กี่ครั้ง กี่คราว ยังยืดยาDวมาไม่รู้กี่ปีสำคัญผิBmด คิดว่าแสนดีEmตั้งแต่วันนี้D..เราขาดGกัน..

อย่Cา เธออย่ามาอ้อนวอDไม่ใจอ่อBmนอีกแล้ว ไม่มีEmวันจากนิสัAmย เปลี่ยนไปเป็นสันดาDให้กลับตัCวก็คงไม่ทัDน ไม่เอาอีกEmแล้ว..

รอให้เธCอเปลี่ยนนิสัDฉันว่าหBmาเอาใหม่ มันยังEmง่ายกว่าไม่ต้องเจ็Cบ ไม่ต้องเสียเวลDให้มันจCบแค่นี้เถอะนDกลับไปซCะ กลับไปที่เดิมของเธD

ตรงนี้Emไม่มีที่ให้ยืDน อย่ามาฝืBmนทำเป็นรักกัEmแค่เศษใจCที่เธอเหลือให้ฉัDฉันว่ามัBmนไม่มีค่าเลEm

เบื่อกับกาCรกระทำซ้ำซาDมันลำบากBmใจที่จะรEmไม่เอาแล้Cวคนไม่รู้จักพDให้ฉันเดินไปต่Bmอ ฉันคงEmไม่ไหว

C D | Bm Em |
C D | G |
C D | Bm Em |
Am D | G |

* |

รอให้เธCอเปลี่ยนนิสัDฉันว่าหBmาเอาใหม่ มันยังEmง่ายกว่าไม่ต้องเจ็Cบ ไม่ต้องเสียเวลDให้มันจCบแค่นี้เถอะนDกลับไปซCะ ไม่มีคำDว่าตอนEmต่อไป..

Em | C |D | Em |Em |คอร์ดเพลง รอเธอเปลี่ยนนิสัย เฟิร์ส นภารัตน์

เนื้อเพลง รอเธอเปลี่ยนนิสัย เฟิร์ส นภารัตน์ พอแล้วคนอย่างฉัน มันก็นานเกินใจจะทน ขีดความจำยอมของคน จบกันนาทีนี้ ให้โอกาส กี่ครั้ง กี่คราว ยังยืดยาวมาไม่รู้กี่ปี สำคัญผิด คิดว่าแสนดี ตั้งแต่วันนี้ เราขาดกัน อย่า เธออย่ามาอ้อนวอน ไม่ใจอ่อนอีกแล้ว ไม่มีวัน จากนิสัย เปลี่ยนไปเป็นสันดาน ให้กลับตัวก็คงไม่ทัน ไม่เอาอีกแล้ว รอให้เธอเปลี่ยนนิสัย ฉันว่าหาเอาใหม่ มันยังง่ายกว่า ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องเสียเวลา ให้มันจบแค่นี้เถอะนะ กลับไปซะ กลับไปที่เดิมของเธอ ตรงนี้ไม่มีที่ให้ยืน อย่ามาฝืนทำเป็นรักกัน แค่เศษใจที่เธอเหลือให้ฉัน ฉันว่ามันไม่มีค่าเลย เบื่อกับการกระทำซ้ำซาก มันลำบากใจที่จะรอ ไม่เอาแล้วคนไม่รู้จักพอ ให้ฉันเดินไปต่อ ฉันคงไม่ไหว รอให้เธอเปลี่ยนนิสัย ฉันว่าหาเอาใหม่ มันยังง่ายกว่า ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องเสียเวลา ให้มันจบแค่นี้เถอะนะ กลับไปซะ ไม่มีคำว่าตอนต่อไป