นะจ๊ะ พ่อมึงสิ

 Fomeo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นะจ๊ะพ่อมึงสิ Fomeo
เนื้อร้อง/ทำนอง: Fomeoเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Fomeo

ไม่ใช่เวลามาล้อDmaj7เล่น เธอรู้C#m7บ้างไหมว่าใจBm7ฉันเหนื่อยแค่ไหAที่ต้องทนDmaj7กับการ..ไม่ค่อC#m7ยจริงจังแถมยัBm7งไม่ฟังใคE

เห็นบ้างไหDmaj7มว่าใคC#m7รกำลังร้องไห้Bm7 จะเป็น จะตายAเท่าไหร่วันนี้Dmaj7.. เธอพูดC#m7ง่ายดายว่ายังBmสบาย นะจ๊Eะ พ่อมึงสิ ไอ้ควาย

Dmaj7 | C#m7/G# |
Dmaj7 | C#m7/G# |

เจ็Dmaj7บ.. แต่ต้องเก็บไว้ข้าC#m7งในอดทนไว้Bm7 เดี๋ยEวคงหายAเองอ่าDmaj7น.. ออกไหมสาC#m7ยตาที่ทำเหมือนว่าBm7ไม่เป็นอะไรE แต่มันไม่Aจริง

และเธอBm7ยังทำเหมือนว่าC#m7ไม่มีอะไร.Dmaj7.เกิดขึ้นทั้งนั้Aน..พูดจBm7าหยอกล้อเหมือนฉัC#m7นไม่เป็นอะไE

** | *** |

Dmaj7 | C#m7/G# |
Dmaj7/A A# A | E |

บาDmaj7ง.. ทีก็น้อC#m7ยใจ..ที่ไม่เห็นDเธอ..ให้EความสำAคัญ

ปล่Dmaj7อย..ทิ้งไปวัน ๆC#m ..จะมีไหมDสักวัน ที่EจะจริงจังสักAที

* | ** | *** |

Dmaj7 C#m7 | D | A |

วันนี้Dmaj7.. เธอพูดC#m7ง่ายดายว่ายังBmสบาย นะจ๊Eะพ่อมึงสิ ไอ้ควาย..   Dmaj7คอร์ดเพลง นะจ๊ะพ่อมึงสิ Fomeo

เนื้อเพลง นะจ๊ะพ่อมึงสิ Fomeo ไม่ใช่เวลามาล้อเล่น เธอรู้บ้างไหม ว่าใจฉันเหนื่อยแค่ไหน ที่ต้องทนกับการ ไม่ค่อยจริงจัง แถมยังไม่ฟังใคร เห็นบ้างไหมว่า ใครกำลังร้องไห้ จะเป็น จะตายเท่าไหร่ วันนี้ เธอพูดง่ายดาย ว่ายังสบาย นะจ๊ะ พ่อมึงสิ ไอ้ควาย เจ็บ แต่ต้องเก็บไว้ข้างใน อดทนไว้ เดี๋ยวคงหายเอง อ่าน ออกไหมสายตา ที่ทำเหมือนว่าไม่เป็นอะไร แต่มันไม่จริง และเธอยังทำเหมือนว่าไม่มีอะไร เกิดขึ้นทั้งนั้น พูดจาหยอกล้อเหมือนฉันไม่เป็นอะไร บาง ทีก็น้อยใจ ที่ไม่เห็นเธอ ให้ความสำคัญ ปล่อย ทิ้งไปวันๆ จะมีไหมสักวัน ที่จะจริงจังสักที วันนี้ เธอพูดง่ายดาย ว่ายังสบาย นะจ๊ะพ่อมึงสิ ไอ้ควาย