แก้วตาขาร็อค

  ป้าง นครินทร์   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m | F#m |E G#m | C#m |

 C#m  เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำC#m   ทิ้งพี่ชาวนาตัวดำF#m ไปทำBงานเมืองบางกอE   เบื่อคนทางนี้C#m ไปคลั่งดนตรีเพลงF#mร็อค   เพลงลูกทุ่G#mงบ้านนEอก เจ้าบอF#mกว่าเชยสิ้G#mนดี

 C#m  แว่ว ๆ ข่าวมาว่าเจ้าหลงC#mไฟ   แสงสีและศิวิไลซ์F#m เจ้าไปBเที่ยวแทบทุกที่E   เข้าผับ เข้าบาC#mร์ งานการก็ลาทั้งF#mปี   ไปหG#mลงดูวงดนตรีE เล่นเพG#mลงร็อคที่ชอC#mบใจ

ไปยืนกรีดร้อAง ไปเฝ้ามองหน้าเวG#mทีวงร็อคหน้าตาดี ๆE แบบนี้F#mที่เธอคลั่งG#mไคล้ฟังคำพี่หนาA พี่เตือนแก้วตาจากF#mใจพวกขG#mาร็อคอันตราEย ส่วนใหญ่F#มีเมียหลาG#mยคน

 C#m  กลับบ้านเถิดหนาท้องนายังคอC#m   พ่อแม่นั่งตาละห้อF#m   รอคอBยด้วยความหมองEหม่น   พี่เป็นชาวนC#mา จะขอตั้งตาฝึกฝF#m   อยากร้อG#mงเพลงร๊อกด้วยคE   เผื่อหน้ามBนจะหวEนกลับมา

E | C#m C# |B | G#m |
E | F#m |B G#m | C#m |

** |

E | C#m |F#m G#m | C#m |C#m |คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง แก้วตาขาร็อค ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำ ทิ้งพี่ชาวนาตัวดำ ไปทำงานเมืองบางกอก เบื่อคนทางนี้ ไปคลั่งดนตรีเพลงร็อค เพลงลูกทุ่งบ้านนอก เจ้าบอกว่าเชยสิ้นดี แว่วๆข่าวมาว่าเจ้าหลงไฟ แสงสีและศิวิไลซ์ เจ้าไปเที่ยวแทบทุกที่ เข้าผับ เข้าบาร์ งานการก็ลาทั้งปี ไปหลงดูวงดนตรี เล่นเพลงร็อคที่ชอบใจ ไปยืนกรีดร้อง ไปเฝ้ามองหน้าเวที วงร็อคหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้ ฟังคำพี่หนา พี่เตือนแก้วตาจากใจ พวกขาร็อคอันตราย ส่วนใหญ่มีเมียหลายคน กลับบ้านเถิดหนาท้องนายังคอย พ่อแม่นั่งตาละห้อย รอคอยด้วยความหมองหม่น พี่เป็นชาวนา จะขอตั้งตาฝึกฝน อยากร้องเพลงร๊อกด้วยคน เผื่อหน้ามนจะหวนกลับมา