ไว้ใจ

 ป้าง นครินทร์ ไฮดรา สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไว้ใจ ป้าง นครินทร์ (ไฮดรา)

F | Am |A# | C |

 F  เพียงวันเวลา ผ่านไปเธAmอไม่เหมือนเดิม Gm  เอ่ยคำ ๆ ไหน ใจจริงสวCนทาง F  อยู่ ๆ กันมา ไม่เคยรู้Amเธอเหินห่าง   รัGmก..คืAmอ..คA# D#วาม..    ไว้ใจC..

อยู่ดี ๆGm ก็มา บอกลาต้องไปเหตุผลAmเพียงเธอมีใครไม่ใช่เพียGmงเสียดาย แต่แGm Am A#หลกไปเลยทั้งใจ.C.

ที่เธอทำFมันแรงเกินไปAmเกินคนรับไหA#ว ใครจะทCน..ก็เธอFมีใครอีกคAmน  ทA#น..ไCด้..A# C# Cไง..ก่อนวัFนมีเธอเคียงกาAmข้ามวันฉันคล้A#ายเพียงกากเดA#mกว่Amาจะมองเห็Dmน ไม่นึGmกเลยเธอจะเป็Cเลือดเย็นเหลือเกิF Cน..

 F  เพียงวันเวลา ผ่านมาเธAmอดีแสนดี Gm  จนวันสุดท้ายที่มีให้กัC F  จะหลอกทำไม บอกให้รู้Amเธอไหวหวั่น   Gm Am A# D#แรก..วัน..เธอ..      แปรCไป..

จะเผื่อใGmจให้กันเผื่อวันรักคลาย หากรู้Amไม่สายเกินไปอาจมีใคGmรทั้งคน..เปลี่ยนใGmจ..เธAmอ..ไปA#ทั้งดวCง..

ที่เธอทำFมันแรงเกินไปAmเกินคนรับไหA#ว ใครจะทCน..ก็เธอFมีใครอีกคAmน  ทA#น..ไCด้..A# C# Cไง..หมดทาFงจะดึงตัวเธAmเพราะเธอเลือกแล้A#ว เธอจะไA#mหมAmดสิ้นความหมาDmเจ็บช้ำGmจะเป็นจะตาCย เพราะความไว้ใF

 A#  เธอมีเขCา..เนิ่นนาAmน ซ่อDmนอยู่ Gm  ไม่เคยจะรู้C ไม่Fเลย F#  น้ำตG#า..ที่มันเอ่Fmอล้นหัวA#mใจ   หมดทาD#mงจะไป ไหลเลCย..

F Am | A# A#m |
F Am A# C | A# C# C |

F Am | A# A#m |
Am Dm | Gm C |

* | ** |คอร์ดเพลง ไว้ใจ ป้าง นครินทร์ (ไฮดรา)

เนื้อเพลง ไว้ใจ ป้าง นครินทร์ (ไฮดรา) เพียงวันเวลา ผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม เอ่ยคำๆไหน ใจจริงสวนทาง อยู่ๆกันมา ไม่เคยรู้เธอเหินห่าง รัก คือ ความ ไว้ใจ อยู่ดีๆก็มา บอกลาต้องไป เหตุผลเพียงเธอมีใคร ไม่ใช่เพียงเสียดาย แต่แหลกไปเลยทั้งใจ ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทน ได้ ไง ก่อนวันมีเธอเคียงกาย ข้ามวันฉันคล้ายเพียงกากเดน กว่าจะมองเห็น ไม่นึกเลยเธอจะเป็น เลือดเย็นเหลือเกิน เพียงวันเวลา ผ่านมาเธอดีแสนดี จนวันสุดท้ายที่มีให้กัน จะหลอกทำไม บอกให้รู้เธอไหวหวั่น แรก วัน เธอ แปรไป จะเผื่อใจให้กัน เผื่อวันรักคลาย หากรู้ไม่สายเกินไป อาจมีใครทั้งคน เปลี่ยนใจ เธอ ไปทั้งดวง ที่เธอทำมันแรงเกินไป เกินคนรับไหว ใครจะทน ก็เธอมีใครอีกคน ทน ได้ ไง หมดทางจะดึงตัวเธอ เพราะเธอเลือกแล้ว เธอจะไป หมดสิ้นความหมาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย เพราะความไว้ใจ เธอมีเขา เนิ่นนาน ซ่อนอยู่ ไม่เคยจะรู้ ไม่เลย น้ำตา ที่มันเอ่อล้นหัวใจ หมดทางจะไป ไหลเลย