เขาบ่ฮักมึงแล้ว

 แจ็ค ลูกอีสาน ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาบ่ฮักมึงแล้ว แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนดนตรี: ป๊อป นิติพงษ์, ภานุวัฒน์ สิงห์สนั่น, โนชานน ชินราช

G#m | E |G#m | E |

G#m | E |G#m | F# |

เขG#mาบ่ฮักมึงแล้วเฮดแนวใด๋เขากะบ่กลับมาบ่จื่Eอ บ่จำ แหน่หวF#า หัวใจG#mส่อG#mงเฟสเขาสุมื้อ แห่งเบิ่F#ง แห่งเจ็บหัวใจทัEกแชทไปF# เขากะบ่เG#mคยอ่าน

เหลียEวเบิ่งหน้าเจ้าของF# นี่บ้อคG#mนอกหักอยากกินEเหล้าให้คัก ๆF# ให้มันตาG#mยซะบ้อสิลืมEเขาได้จั่งใด๋F# แห่งเมD#mากะแห่งคึดพ้G#mเขEาสิฮู้บ่หนอ เจ็บเด้D#

เทG#mเหล้าลงใส่แก้ว เมาแล้F#วกะฮากให้หมากิEนให้คนเขาส่F#าว่ากูเจ็G#mบสิตายเมาEเหล้าแห่งคิดฮอด ย้อนว่าF#กูฮักเขาหลายกูE สิเป็น สิตาF#ย นำเขG#mเทG#mเหล้ารรินลงมา น้ำตF#าแห่งใหญ่หย่าว ๆบอกเขEา..ให้แหน่F#ว่าG#m (D#)เฮา(คึดฮอด)

G#m |

เขG#mาบ่ฮักกะฮู้ แต่กูF#น่ะลืมบ่ได้กิEนให้ล้างหัวใจF# ตับใตG#mกะซ่างมันเถาะG#mอโทษเด้อใจเอ้ย เมาแหน่F#จักมื้อได้บ่ได้บ่E พอให้กูF#บ่ขาดใจG#mตาย

G#m F# | E F# G#m |
G#m F# | E F# G#m |

* | ** | ** |

บอกเขEา..ให้แหน่F#ว่าเฮD#า..คึดฮอด

G#m | E | ( x2 )คอร์ดเพลง เขาบ่ฮักมึงแล้ว แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อเพลง เขาบ่ฮักมึงแล้ว แจ็ค ลูกอีสาน เขาบ่ฮักมึงแล้วเฮดแนวใด๋เขากะบ่กลับมา บ่จื่อ บ่จำ แหน่หวา หัวใจ ส่องเฟสเขาสุมื้อ แห่งเบิ่ง แห่งเจ็บหัวใจ ทักแชทไป เขากะบ่เคยอ่าน เหลียวเบิ่งหน้าเจ้าของ นี่บ้อคนอกหัก อยากกินเหล้าให้คักๆให้มันตายซะบ้อ สิลืมเขาได้จั่งใด๋ แห่งเมากะแห่งคึดพ้อ เขาสิฮู้บ่หนอ เจ็บเด้ เทเหล้าลงใส่แก้ว เมาแล้วกะฮากให้หมา กินให้คนเขาส่าว่ากูเจ็บสิตาย เมาเหล้าแห่งคิดฮอด ย้อนว่ากูฮักเขาหลาย กู สิเป็น สิตาย นำเขา เทเหล้ารรินลงมา น้ำตาแห่งใหญ่หย่าวๆบอกเขา ให้แหน่ว่าเฮา(คึดฮอด) เขาบ่ฮักกะฮู้ แต่กูน่ะลืมบ่ได้ กินให้ล้างหัวใจ ตับใตกะซ่างมันเถาะ ขอโทษเด้อใจเอ้ย เมาแหน่จักมื้อได้บ่ ได้บ่ พอให้กูบ่ขาดใจตาย บอกเขา ให้แหน่ว่าเฮา คึดฮอด