ใจขี้หมาไหม้

 นักรบ ลำธารแล้ง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจขี้หมาไหม้ นักรบ ลำธารแล้ง
เนื้อร้อง/ทำนอง: นักรบ ลำธารแล้งเรียบเรียง: บอม ผูกเสี่ยว

A# Dm | Gm Dm |D# F | A# F |

ถิ่มอ้ายไว้A#แล้วกะไปให้คนDmส่าบักผีบ้Fา หน้าโง่ฮักเขาหลาD#ย บ่ลืมหู บ่ลืมFตา

เขาแA#ค่มาแวะ บ่ได่ฮักแDmท้ดอกGmหนาถืกถีบกระเด็Cmนกลิ้งลงนอนคือหมCาเกือกดิFน..

สุดท้าGmยกะแค่ความฝันสุดท้าDmยกะแค่หลอกกันคำว่าฮักD#ของมึงนั้Fนมันบ่แม่นของGmจริงสัญญาD#ว่าสิบ่มีไผF สิหยุดหัวใจA#ไว้เพีDmยงส่ำนี้Gmแต่ฮักกัD#นยังบ่ถึงปีF มึงกะเป็นลาGmยต่าง..

มันเบิD#ด เบิดหัวFใจ ที่ให้มึงไปA#สุดใจGmแล้วแต่มึD#งบ่มีวี่แวFวสิฮักไผGmจริงกูเสียดาD#ยความฮัFก..ที่ให้มึAง แต่มึDmง..ดึกGmถิ่มสุดยอดอีหลีD#มึงคือผู้หญิFง.. ใจขี้หมาGmไหม้

มันเบิD#ดคำเว้าว่Fเหลือแค่เพีA#ยงน้ำตาที่กลั้Gmนบ่ไหวห้ามบ่ทัD#น หัวใFจมันเจ็บอีหGmลีกูเหลือใD#จความฮัFก..ที่ให้มึA#งด้วยควDmามภักดีGmจบลงแล้D#ว ใจมึงดำปิดปี๋F.. ส่ำขี้หมาไหGmม้

D# F | A# Gm |D# F | Gm |
D# F | A# Dm Gm |D# F | Gm |

* | ** |คอร์ดเพลง ใจขี้หมาไหม้ นักรบ ลำธารแล้ง

เนื้อเพลง ใจขี้หมาไหม้ นักรบ ลำธารแล้ง ถิ่มอ้ายไว้แล้วกะไปให้คนส่า บักผีบ้า หน้าโง่ ฮักเขาหลาย บ่ลืมหู บ่ลืมตา เขาแค่มาแวะ บ่ได่ฮักแท้ดอกหนา ถืกถีบกระเด็นกลิ้งลงนอนคือหมาเกือกดิน สุดท้ายกะแค่ความฝัน สุดท้ายกะแค่หลอกกัน คำว่าฮักของมึงนั้นมันบ่แม่นของจริง สัญญาว่าสิบ่มีไผ สิหยุดหัวใจไว้เพียงส่ำนี้ แต่ฮักกันยังบ่ถึงปี มึงกะเป็นลายต่าง มันเบิด เบิดหัวใจ ที่ให้มึงไปสุดใจแล้ว แต่มึงบ่มีวี่แววสิฮักไผจริง กูเสียดายความฮัก ที่ให้มึง แต่มึง ดึกถิ่ม สุดยอดอีหลีมึงคือผู้หญิง ใจขี้หมาไหม้ มันเบิดคำเว้าว่า เหลือแค่เพียงน้ำตาที่กลั้นบ่ไหว ห้ามบ่ทัน หัวใจมันเจ็บอีหลี กูเหลือใจความฮัก ที่ให้มึงด้วยความภักดี จบลงแล้ว ใจมึงดำปิดปี๋ ส่ำขี้หมาไหม้