ถึงบ่แม่นน้อง

 เจน เจ้าค่ะ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถึงบ่แม่นน้อง เจน เจ้าค่ะ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: ไทมิวสิคติดต่องานแสดง: 0832161805

สิบ่มีมื้อCลืม ว่าครั้งหนึ่EmงเฮาเคยฮักกัAmโชคดีเด้Gอกับคนใหม่คFนนั้นกะยินดีนำG ถึงน้องเจ็บหลาย

C Em | Am G |F | G |

ฮักCกันมาตั้งดน สิให้ลืมกะคงบ่ง่ายมื้Emอที่เจ้าถิ่มไป ฮู้บ่หัวใจมันทรมานแต่Dmกะขอบคุณเด้อ เรื่องราวที่พากันผ่านสิเก็บไว้นานGแสนนาน อยู่ในส่วนลึกของหัวใจ

โอ้Cวดูแลตัวเองดี ๆ เด้อ ไปอยู่นำเขาโอ้Emวคิดฮอดเจ้า แต่กะคงเฮ็ดอีหยังบ่ได้น้อDmง บ่เคียด บ่ขม ยังคงเป็นห่วงสุดใจคันทางอ้ายเลือGกสิไปมีความสุขหลาย น้องยินดี

บ่Fต้องกังวล คนEmมันยังคิดฮอดบ่ต้อFงเป็นห่วง ยังอยู่หม่องเก่าตลอดอยากกลับมากอGดยามใด๋กะได้

สิบ่มีมื้อCลืม ว่าครั้งหนึ่G/BงเฮาเคยฮักกัAmโชคดีเด้Gอกับคนใหม่คFนนั้นกะยินดีนำG ถึงน้องเจ็บหลายความทรงจำC ขอบคุณเด้G/Bอ มันช่างมากมาAmอดีตวันวาGนน้องยังเก็บไF Emว้คำว่าฮักDmที่อ้ายเคยให้G ยังบ่เคC (G)ยลืม

C | Em |F | G |

* | ** | *** |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |
C G/B | Am G |F Em | Dm G |

*** |

คำว่าฮักDmที่อ้ายเคยGให้..ยังบ่เคยCลืม..คอร์ดเพลง ถึงบ่แม่นน้อง เจน เจ้าค่ะ

เนื้อเพลง ถึงบ่แม่นน้อง เจน เจ้าค่ะ สิบ่มีมื้อลืม ว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยฮักกัน โชคดีเด้อกับคนใหม่คนนั้น กะยินดีนำ ถึงน้องเจ็บหลาย ฮักกันมาตั้งดน สิให้ลืมกะคงบ่ง่าย มื้อที่เจ้าถิ่มไป ฮู้บ่หัวใจมันทรมาน แต่กะขอบคุณเด้อ เรื่องราวที่พากันผ่าน สิเก็บไว้นานแสนนาน อยู่ในส่วนลึกของหัวใจ โอ้วดูแลตัวเองดีๆเด้อ ไปอยู่นำเขา โอ้วคิดฮอดเจ้า แต่กะคงเฮ็ดอีหยังบ่ได้ น้อง บ่เคียด บ่ขม ยังคงเป็นห่วงสุดใจ คันทางอ้ายเลือกสิไป มีความสุขหลาย น้องยินดี บ่ต้องกังวล คนมันยังคิดฮอด บ่ต้องเป็นห่วง ยังอยู่หม่องเก่าตลอด อยากกลับมากอดยามใด๋กะได้ สิบ่มีมื้อลืม ว่าครั้งหนึ่งเฮาเคยฮักกัน โชคดีเด้อกับคนใหม่คนนั้น กะยินดีนำ ถึงน้องเจ็บหลาย ความทรงจำ ขอบคุณเด้อ มันช่างมากมาย อดีตวันวานน้องยังเก็บไว้ คำว่าฮักที่อ้ายเคยให้ ยังบ่เคยลืม คำว่าฮักที่อ้ายเคยให้ ยังบ่เคยลืม