รักด้วยน้ำตา

  ก้อง สหรัถ   โจ จิรายุส   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักด้วยน้ำตา โจ&ก้อง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: โจ จิรายุส, ก้อง สหรัถสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C FMb5 | C FMb5 |
C FMb5 | FMb5 | F |

C FMb5/Cจ..เจ้าบอกได้ไหFมว่าคำว่ารัก..คือสิ่งใC FMb5/Cด..และเหตุอันใดFใจเรามันจึง..ได้รุมAmร้อน..เหมือนดัGงแผดเผาไฟF..ความรักAmจริง ๆ นั้นเป็Gนเช่นไรF..

เพราะให้ไปC..กับความรักFที่เคยซ่อนไว้ข้างในC..กับสิ่งดี ๆF ที่ให้เธอไปมันคงAmน้อย แค่หมGดทั้งหัวใจF..ที่จริAmงไม่มีที่ว่าGงข้างใF Gน..

จะไปCให้พ้น ถ้าเธอเบื่Dmอจะทนถ้าผะอืFดผะอม ก็ว่F GามาจะไปCให้พ้น มันไม่มีDmเหตุผลที่จะรัFกบางคนด้วยน้ำGตา

จะไปCให้พ้น ถ้าเธอDmเบื่อจะทนถ้าผะอืFดผะอม ก็ว่F GามาจะไปCให้พ้น มันไม่Dmมีเหตุผลที่จะรัFกบางคน.. FmจะไปD7ให้พ้น..ถ้าหากต้องรักFบางคน.G.  ด้วยน้ำตา

C FMb5 | C FMb5 |
C FMb5 | FMb5 | F |

ใจC.. เจ็บและช้ำFจนเกินที่มัน..จะรับไหวหากความรัFกคือการต้องทนฉันยอมAmแพ้ เพราะเจ็บGช้ำเกินไปF..ฉันยอมAmแพ้ เพราะรักGเธอมากไF Gป..

* | ** |

Am G | F |Am G | F |
Am G | F |Am G | F G | G |

* | ** |

C FMb5 | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง รักด้วยน้ำตา โจก้อง

เนื้อเพลง รักด้วยน้ำตา โจ ก้อง ใจ เจ้าบอกได้ไหมว่าคำว่ารัก คือสิ่งใด และเหตุอันใดใจเรามันจึง ได้รุมร้อน เหมือนดังแผดเผาไฟ ความรักจริงๆนั้นเป็นเช่นไร เพราะให้ไป กับความรักที่เคยซ่อนไว้ข้างใน กับสิ่งดีๆที่ให้เธอไป มันคงน้อย แค่หมดทั้งหัวใจ ที่จริงไม่มีที่ว่างข้างใน จะไปให้พ้น ถ้าเธอเบื่อจะทน ถ้าผะอืดผะอม ก็ว่ามา จะไปให้พ้น มันไม่มีเหตุผล ที่จะรักบางคนด้วยน้ำตา จะไปให้พ้น ถ้าเธอเบื่อจะทน ถ้าผะอืดผะอม ก็ว่ามา จะไปให้พ้น มันไม่มีเหตุผล ที่จะรักบางคน จะไปให้พ้น ถ้าหากต้องรักบางคน ด้วยน้ำตา ใจ เจ็บและช้ำจนเกินที่มัน จะรับไหว หากความรักคือการต้องทน ฉันยอมแพ้ เพราะเจ็บช้ำเกินไป ฉันยอมแพ้ เพราะรักเธอมากไป