ถ้าเพลงนี้ผ่านไป

 เก่ง ลายพราง ปราง ปรางทิพย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าเพลงนี้ผ่านไป เก่ง ลายพราง Ft. ปราง ปรางทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล วงศ์สมุทร, บ๊อบบี้ 3.50 ( นิติกร สิมะลี )เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: บ๊อบบี้ 3.50 ( นิติกร สิมะลี )

 D คำถามเดิม ๆ ในวันที่เหงDmaj7  กับห้องเดิม ๆ ในวันที่รัGกของเรา..  ได้จบไปแล้ว..

 D ผิดที่ฉันเองมันไม่เอาไหDmaj7  กว่าจะมองเห็นก็เกินฉุดรั้Gงเธอไว้

มันคือบทเรียนที่ฉัEmน..คู่ควรได้รับAมันและฉัEmนต้องจำเอาไว้A

การที่เราต้องคิดถึงGใคร..สักคนที่จากไF#mต้องเจอกับตัวแล้วจะEmเข้าใจกับอากาAรที่เรียกว่าทDรมาน

ฉันคิดถึงเธอเหลือGเกิน คิดถึงวันที่เรารักF#mกันอยากจะบอEmกว่ายังรักเธF#mอมากเท่าไหร่อยากจะบอEmกให้เธอได้ยินF#mซ้ำ ๆอยากทำดีEmกับเธอในทุก F#mๆ วันอยากจะพูดGดัง ๆ .. Aขอโทษที่ทำให้เธอเสียใD | B7จ.

A | G#m |F#m B | E |

 E มารักอะไรกันตอนที่สาEmaj7  คนที่ถูกทิ้งก็คือถูกทิ้Aง จริงไหม

มันคือบทเพลงที่ฉัF#mนฝากไปให้เธอBฟังว่าฉัF#mนเจ็บปวดแค่ไหB

การที่เราต้องคิดถึงAใคร..สักคนที่จากไG#mต้องเจอกับตัวแล้วจะF#mเข้าใจกับอากาBรที่เรียกว่าทEรมาน

ฉันคิดถึงเธอเหลือAเกิน คิดถึงวันที่เรารักG#mกันอยากจะบอF#mกว่ายังรักเธG#mอมากเท่าไหร่อยากจะบอF#mกให้เธอได้ยินG#mซ้ำ ๆอยากทำดีF#mกับเธอในทุก G#mๆ วันอยากจะพูดAดัง ๆ ..

ก่อนกัAลปาวสาน เพียงอยากจะคืนรักเราสมานยิ่งโศกอุรG#mาและทรมานนั่งโอดครวญไปไร้เธอและฉันเทีF#mยบใดมิปาน..ทุกBข์ชั่วกัลป์ดับสูEญ..

คิAดถึงกายสัมผัส ยลกลิ่นเกศาที่หอมละมุนพระโอษฐ์เธอแย้G#mมและแสนอบอุ่นแล้วเหตุไฉนไร้เธอร่วมบุญแสF#mนจาบัลย์ ทุกBข์ชั่วกัลป์มิEคลาย

การที่เราต้องคิดถึงAใคร..สักคนที่จากไG#mต้องเจอกับตัวแล้วจะF#mเข้าใจกับอากาBรที่เรียกว่าทEรมาน

ฉันคิดถึงเธอเหลือAเกิน คิดถึงวันที่เรารักG#mกันอยากจะบอF#mกว่ายังรักเธG#mอมากเท่าไหร่อยากจะบอF#mกให้เธอได้ยินG#mซ้ำ ๆอยากทำดีF#mกับเธอในทุก G#mๆ วันอยากจะพูAดดัง ๆ ..Bขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจEคอร์ดเพลง ถ้าเพลงนี้ผ่านไป เก่ง ลายพราง Ft. ปราง ปรางทิพย์

เนื้อเพลง ถ้าเพลงนี้ผ่านไป เก่ง ลายพราง Ft. ปราง ปรางทิพย์ คำถามเดิมๆในวันที่เหงา กับห้องเดิมๆในวันที่รักของเรา ได้จบไปแล้ว ผิดที่ฉันเองมันไม่เอาไหน กว่าจะมองเห็นก็เกินฉุดรั้งเธอไว้ มันคือบทเรียนที่ฉัน คู่ควรได้รับมัน และฉันต้องจำเอาไว้ การที่เราต้องคิดถึงใคร สักคนที่จากไป ต้องเจอกับตัวแล้วจะเข้าใจ กับอาการที่เรียกว่าทรมาน ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน คิดถึงวันที่เรารักกัน อยากจะบอกว่ายังรักเธอมากเท่าไหร่ อยากจะบอกให้เธอได้ยินซ้ำๆอยากทำดีกับเธอในทุกๆวัน อยากจะพูดดังๆ ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ มารักอะไรกันตอนที่สาย คนที่ถูกทิ้งก็คือถูกทิ้ง จริงไหม มันคือบทเพลงที่ฉันฝากไปให้เธอฟัง ว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหน ก่อนกัลปาวสาน เพียงอยากจะคืนรักเราสมาน ยิ่งโศกอุราและทรมาน นั่งโอดครวญไปไร้เธอและฉัน เทียบใดมิปาน ทุกข์ชั่วกัลป์ดับสูญ คิดถึงกายสัมผัส ยลกลิ่นเกศาที่หอมละมุน พระโอษฐ์เธอแย้มและแสนอบอุ่น แล้วเหตุไฉนไร้เธอร่วมบุญ แสนจาบัลย์ ทุกข์ชั่วกัลป์มิคลาย