ปราณี

 คณะขวัญใจ อินดี้โฟล์ก อีสาน คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปราณี ชีวิน คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุทธนา แสนสวัสดิ์

G D | C D |

ยัGง..ฮักเธอเสมอนะเจ้CสาGว..บ้านนาที่ชื่อปราDณี..

ยังCจดจำสายตา วาจาBmเย้าหยอกยวนยีEmจำได้Amดี สัญญาใCต้ต้นบักขDาม..​

Gน..เฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเทCพฯเจ็Gบ..หัวใจคือฆ้อนตอกAmหน่ำย่าCนหนุ่มครูบ้านดอน..เอาเงิBmน มาอ้อน มาอำEmคึดหล่ำ Amๆ ย่านใจDปราณีเปลี่ยนGแปลง

ฝากเพลงAmลอย..ล่องDไปจากใจอ้ายนี้GฮอดหูปราAmณี ฮักนี้Bmเจ้าอย่B7าเพิ่งEmแบ่งคอGย..อ้ายแหDน่ บ่เกิB7นหน้าแล้Emง..สัญญEาสิมาขอแAmต่ง จงแพงแก้มแดงให้Dดี​

ยัGง..ฮักเธอเสมอนะเจ้CสาGว..บ้านนาที่ชื่อปรDาณี..หาCกบทเพลงนี้ดัง จงฟัBmงตั้งใจให้ดีEmสงกรานต์นี้Am สัญญDาอ้ายมาแน่นอG E

ยัAง..ฮักเธอเสมอนะเจ้DสาAว..บ้านนาที่ชื่อปรEาณี..หาDกบทเพลงนี้ดัง  จงฟัC#mงตั้งใจให้ดีF#mสงกรานต์นี้BmสัญญEาอ้ายมาแน่Aนอน

สงกรานต์นี้BmสัญญEาอ้ายมาแน่นอน..

D Dm | A |คอร์ดเพลง ปราณี ชีวิน คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง ปราณี ชีวิน คณะขวัญใจ ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี ยังจดจำสายตา วาจาเย้าหยอกยวนยี จำได้ดี สัญญาใต้ต้นบักขาม ​ ทน เฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเทพฯ เจ็บ หัวใจคือฆ้อนตอกหน่ำ ย่านหนุ่มครูบ้านดอน เอาเงิน มาอ้อน มาอำ คึดหล่ำๆย่านใจปราณีเปลี่ยนแปลง ฝากเพลงลอย ล่องไปจากใจอ้ายนี้ ฮอดหูปราณี ฮักนี้เจ้าอย่าเพิ่งแบ่ง คอย อ้ายแหน่ บ่เกินหน้าแล้ง สัญญาสิมาขอแต่ง จงแพงแก้มแดงให้ดี​ ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี สงกรานต์นี้ สัญญาอ้ายมาแน่นอน ยัง ฮักเธอเสมอนะเจ้า สาว บ้านนาที่ชื่อปราณี หากบทเพลงนี้ดัง จงฟังตั้งใจให้ดี สงกรานต์นี้สัญญาอ้ายมาแน่นอน สงกรานต์นี้สัญญาอ้ายมาแน่นอน