เงาจันทร์

  เขียว คาราบาว   วงแทมมะริน   VIETRIO   เพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เงาจันทร์ เขียว คาราบาว Feat. นิล TAMARIND & VIETRIO
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: วิฑูรย์ สาคเรศโปรดิวเซอร์: นาย ห้าง สังกะสีสังกัดค่าย: สังกะสี เรคคอร์ด

A#m | D#m |G# | F |

ไกลC#กันอยู่คนละโค้งฟ้ายามนิทรG#ายังอุตส่าห์ฝันถึงครึ่งชีวิA#mตนี้ยังอุทิศให้เธG#อไม่เคยจะคิดไปเกินหนึ่F#C#ยายามจะข่มตานอนใจพร่ำวอนG#มันมีแต่ความคิดถึงติดตรึงซึ้A#mงถึงเธอไม่วายยังG#รักเธอไม่คลาย นับวันลาF#จาก..(กันมา)

ค่ำFmคืนใดที่พระจันทร์ส่องฟ้าเห็นA#mดวงดาราหยอกเย้Fmาก้อนเมฆอยากเสกF#หัวใจให้ลอยไปหาเธอแต่ก็ทำไG#ด้แค่เพ้อรำพัน..

ใต้เงาจันทF#ร์ยังมีฉันนั่งมองทุกห้วงห้Fmองยังเป็นเธอเสมอคิดถึงแล้F#วคิดถึงอีก ก็ยัFmงไม่เจอ เงาเธC#อไม่มีใต้เงาจันF#ทร์วันที่ฉันสุดเหงากี่วันเศร้Fmาจะจบลงซักทีโถ..จันD#mทร์ ไปบอกคน..ทางนั้Fmนให้ที..ว่ามีคC#นคิดถึง  (G#)

* |

A#m Fm | F# C# |A#m Fm | F# |

** | *** |

โถ..จันD#mทร์ ไปบอกคน..ทางนั้Fmนให้ที..ว่ามีคC#นคิดถึง

   ว่ามีคนเขาคิดถึF#ง.. ว่ามีคนเขาคิดC#ถึง.. F#  ว่ามีคนเขาคิดC#ถึง..   F# | C#

 F#  ว่ามีคนเขาคิดC#ถึง..      | C# |คอร์ดเพลง เงาจันทร์ เขียว คาราบาว Feat. นิล TAMARIND & VIETRIO

เนื้อเพลง เงาจันทร์ เขียว คาราบาว Feat. นิล TAMARIND & VIETRIO ไกลกันอยู่คนละโค้งฟ้า ยามนิทรายังอุตส่าห์ฝันถึง ครึ่งชีวิตนี้ยังอุทิศ ให้เธอไม่เคยจะคิดไปเกินหนึ่ง พยายามจะข่มตานอน ใจพร่ำวอนมันมีแต่ความคิดถึง ติดตรึงซึ้งถึงเธอไม่วาย ยังรักเธอไม่คลาย นับวันลาจาก (กันมา) ค่ำคืนใดที่พระจันทร์ส่องฟ้า เห็นดวงดาราหยอกเย้าก้อนเมฆ อยากเสกหัวใจให้ลอยไปหาเธอ แต่ก็ทำได้แค่เพ้อรำพัน ใต้เงาจันทร์ยังมีฉันนั่งมอง ทุกห้วงห้องยังเป็นเธอเสมอ คิดถึงแล้วคิดถึงอีก ก็ยังไม่เจอ เงาเธอไม่มี ใต้เงาจันทร์วันที่ฉันสุดเหงา กี่วันเศร้าจะจบลงซักที โถ จันทร์ ไปบอกคน ทางนั้นให้ที ว่ามีคนคิดถึง โถ จันทร์ ไปบอกคน ทางนั้นให้ที ว่ามีคนคิดถึง ว่ามีคนเขาคิดถึง ว่ามีคนเขาคิดถึง ว่ามีคนเขาคิดถึง ว่ามีคนเขาคิดถึง