รักเธอชัดเจน

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเธอชัดเจน กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กล้วย แสตมป์

G D | C |G D | C |

หน้าตาไม่ผ่าGน..อย่างฉัDนพอมีสิทธิ์ไหEmแหลงภาษาCใต้ น้องสาวรับได้ม้ายDน้องเป็นลูกชาวนGา ไม่หรอDย ไม่ทันสมัEmมีแค่หัวCใจ..ที่รักน้องสาวกะเท่าDนั้น

อาจไม่หล่Bmอ ไม่ดี ในสายEmตาใครเป็นแค่เด็กBmบ้าน ๆ มีแค่Emหัวใจฉันก็รู้Bmความรัก..มันกินEmไม่ได้แต่เธCอจะไม่เสียใจ ถ้ารักกัDน..

หน้าตาอาจไม่เอาไหCแต่รักเธDอคนเดียวเท่านั้Bmถ้าเธอEmมาลองรักกัAmน จะรู้ว่าฉัDนนั้นจริงใGไม่หล่อ ไม่รวย อย่างเขCแต่รักเธDอรับรอง..ชัดเจBmนไม่แพ้ใคEmถึงหน้าตาAmบ้าน ๆ แต่หัวใจDพี่ผ่านนะน้Gอง

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** | ** |

ถึงหน้าตาCบ้าน ๆ แต่หัวใจDพี่ผ่านนะน้Gอง..คอร์ดเพลง รักเธอชัดเจน กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง รักเธอชัดเจน กล้วย แสตมป์ หน้าตาไม่ผ่าน อย่างฉันพอมีสิทธิ์ไหม แหลงภาษาใต้ น้องสาวรับได้ม้ายน้อง เป็นลูกชาวนา ไม่หรอย ไม่ทันสมัย มีแค่หัวใจ ที่รักน้องสาวกะเท่านั้น อาจไม่หล่อ ไม่ดี ในสายตาใคร เป็นแค่เด็กบ้านๆมีแค่หัวใจ ฉันก็รู้ความรัก มันกินไม่ได้ แต่เธอจะไม่เสียใจ ถ้ารักกัน หน้าตาอาจไม่เอาไหน แต่รักเธอคนเดียวเท่านั้น ถ้าเธอมาลองรักกัน จะรู้ว่าฉันนั้นจริงใจ ไม่หล่อ ไม่รวย อย่างเขา แต่รักเธอรับรอง ชัดเจนไม่แพ้ใคร ถึงหน้าตาบ้านๆแต่หัวใจพี่ผ่านนะน้อง ถึงหน้าตาบ้านๆแต่หัวใจพี่ผ่านนะน้อง