แค่ได้รัก (Ost. บ่วงรัก สลักแค้น)

 โก๊ะ นิพนธ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ได้รัก โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นราธิป ปานแร่เรียบเรียง: พิเชฐ ทรัพย์เจริญสังกัดค่าย: RS

D | A/C# |G | A |
D | A/C# |G | A |

ทั้งที่รู้ไม่ควGรมีใจ..เข้าหาAเธอรู้ว่าไม่ควรเจGอ ห้ามคิด ห้ามเผลอAใจแต่ก็ไม่รู้Bmทำไม..ยังต้องคิดCถึงเธออยู่เรื่อยไปA..

ยิ่งต้องการห้ามใจG ก็เหมือนยิ่งลุกAลามไม่ว่าใครห้ามปรGาม ไม่ฟัง ไม่สนAใจยังคงห่วงหวBmง ไม่เจอยังห่วงหCไม่มีเหตุผลใดA..

ระหว่างเราสองคF#mไม่มีทางได้เป็นอย่างBmฝันเส้นทางรักนั้F#mน.. ยิ่งนับวัน ยิ่งดูมืดBmมนแต่ใจนี้มันสั่Gง..ว่าเธอคือทุกE7สิ่งและไม่ต้องการเหตุผAล..

แค่ให้ฉันได้รัDก แค่ให้ฉันได้A/C#เจอแค่ได้รักเธBmอ ถึงต้องเจอเรื่องหนักGใจแค่Aให้ฉันได้รู้D แค่ได้อยู่ข้างA/C#กายแค่ให้ฉันทำBm ฉันแลกได้ด้วยชีGวิตแค่Aได้รักเธอ..

D | D |

ขอแค่เรามั่นคงต่อGกัน..เท่านั้นAพอถ้าฉันหายใจต่Gอ ก็ขอไม่ทิ้งAเธอและจะไม่คิดBmเสียใจ ไม่ว่าร้าCยหรือดีหากต้องเจAอ..

* | ** |

Bm A | G |
Bm A | G |
Gm | A | A |

** |

D | A/C# |G | A |D |คอร์ดเพลง แค่ได้รัก โก๊ะ นิพนธ์

เนื้อเพลง แค่ได้รัก โก๊ะ นิพนธ์ ทั้งที่รู้ไม่ควรมีใจ เข้าหาเธอ รู้ว่าไม่ควรเจอ ห้ามคิด ห้ามเผลอใจ แต่ก็ไม่รู้ทำไม ยังต้องคิดถึงเธออยู่เรื่อยไป ยิ่งต้องการห้ามใจ ก็เหมือนยิ่งลุกลาม ไม่ว่าใครห้ามปราม ไม่ฟัง ไม่สนใจ ยังคงห่วงหวง ไม่เจอยังห่วงหา ไม่มีเหตุผลใด ระหว่างเราสองคน ไม่มีทางได้เป็นอย่างฝัน เส้นทางรักนั้น ยิ่งนับวัน ยิ่งดูมืดมน แต่ใจนี้มันสั่ง ว่าเธอคือทุกสิ่ง และไม่ต้องการเหตุผล แค่ให้ฉันได้รัก แค่ให้ฉันได้เจอ แค่ได้รักเธอ ถึงต้องเจอเรื่องหนักใจ แค่ให้ฉันได้รู้ แค่ได้อยู่ข้างกาย แค่ให้ฉันทำ ฉันแลกได้ด้วยชีวิต แค่ได้รักเธอ ขอแค่เรามั่นคงต่อกัน เท่านั้นพอ ถ้าฉันหายใจต่อ ก็ขอไม่ทิ้งเธอ และจะไม่คิดเสียใจ ไม่ว่าร้ายหรือดี หากต้องเจอ


“แค่ให้ฉันได้รัก แค่ให้ฉันได้เจอ แค่ได้รักเธอ ถึงต้องเจอเรื่องหนักใจ แค่ให้ฉันได้รู้ แค่ได้อยู่ข้างกาย แค่ให้ฉันทำ ฉันแลกได้ด้วยชีวิต แค่ได้รักเธอ” สำเนียงการร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กับการถ่ายทอดอารมณ์ในทุกถ้อยคำได้อย่างลึกซึ้งกินใจ จะทำให้คุณหลงรักผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้น... “โก๊ะ นิพนธ์