ชีวิตที่เหลืออยู่

 โก๊ะ นิพนธ์ สตริง เศร้า เหงา
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลืออยู่ โก๊ะ นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐวุฒิ ถิ่นทัพไทย, ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: 216studio (ขอนแก่น)สังกัดค่าย: Wecan Recordsติดต่องานแสดง: 0833864499

D | Bm |G | A |

อยาDกบอกว่าเหงา คิดถึงเธBmอเหลือเกินชีวิGตที่ฉันต้องเดิน ฉันเผชิAญแค่เพียงลำพังสุDดเจ็บอ้างว้าง หมอนยังวาBmงที่เดิมตรงนั้นเธออยู่Gในฝัน ทุกคืAนฉันนอนทั้งน้ำDตา

ความEmเดียวดายมันทรมานรอF#mมานานเท่าไหร่ความสุขGอยู่ไหน ฉันไม่เคยเจอตั้งแต่เธAอ..จากฉันไป..

กอGดที่ทำให้ลืมA ลืมทุกควาF#mมเหนื่อยล้Bmรอยยิ้Gมที่บอกให้รู้Aว่าจะอยู่เDพื่อใครไขว่คว้Gาได้เพียงแค่ในAฝันตื่นเช้F#mาต้องยอมรับความBmจริงเมื่อในGโลกนี้..มันไม่Aมีเธออีกแล้D

D | Bm |G | A |

อยาDกบอกว่ารัก รักเพียงเธF#mอทั้งน้ำตBmมองหาGเธอทุกเวลา หายังไงAก็ยังไม่เจอติDดอยู่ในฝัน ฉันและเธBmอที่เคยผูกพันธ์โปรดรGอฉัน สักวัAน..คงพบDกัน..

D A/C# | Bm F#m |
G A | D Em F#m D |

G A | F#m Bm |Em A | D |

** | *** | * |

โปรดรGอฉัน สักวัAน..คงพบDกัน..คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลืออยู่ โก๊ะ นิพนธ์

เนื้อเพลง ชีวิตที่เหลืออยู่ โก๊ะ นิพนธ์ อยากบอกว่าเหงา คิดถึงเธอเหลือเกิน ชีวิตที่ฉันต้องเดิน ฉันเผชิญแค่เพียงลำพัง สุดเจ็บอ้างว้าง หมอนยังวางที่เดิมตรงนั้น เธออยู่ในฝัน ทุกคืนฉันนอนทั้งน้ำตา ความเดียวดายมันทรมาน รอมานานเท่าไหร่ ความสุขอยู่ไหน ฉันไม่เคยเจอ ตั้งแต่เธอ จากฉันไป กอดที่ทำให้ลืม ลืมทุกความเหนื่อยล้า รอยยิ้มที่บอกให้รู้ว่าจะอยู่เพื่อใคร ไขว่คว้าได้เพียงแค่ในฝัน ตื่นเช้าต้องยอมรับความจริง เมื่อในโลกนี้ มันไม่มีเธออีกแล้ว อยากบอกว่ารัก รักเพียงเธอทั้งน้ำตา มองหาเธอทุกเวลา หายังไงก็ยังไม่เจอ ติดอยู่ในฝัน ฉันและเธอที่เคยผูกพันธ์ โปรดรอฉัน สักวัน คงพบกัน โปรดรอฉัน สักวัน คงพบกัน


เค้าโครงชีวิตจริงบางส่วนของตาทราย ยายตุ้ม ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของ “โก๊ะ นิพนธ์