คอแห้ง (100x100)

 จ๊ะ นงผณี F.HERO แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คอแห้ง F.HERO x Ja Nongpanee จ๊ะ นงผณี (จ๊ะ อาร์สยาม)
เนื้อร้อง: F.HERO, ธิติวัฒน์ รองทองทำนอง/เรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองโปรดิวเซอร์: ธิติวัฒน์ รองทองสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

ก็คอมันแห้D#ที่คอมันแห้Gmงเพราะเอาแต่นอนร้องไC#mห้ นั่นไงร้องมันทุกวัA#นตั้งแต่โดนเขาทิ้งไF/A กูว่าละเสียใจ ได้แต่กลืนน้ำG# F/A A#ตา..ภาพซ้ำเลย กูอีกแล้วสินะ

กูว่าแล้D#ว มึงต้องลาGmกกูออกมาทุกครั้G#งที่อกมึงหัก แล้วมีน้ำเค็มA#ไหลออกตาต้องชวนD#มากรอกสุรา จนหน้าซุกGmกับหญ้าแพรกมึงบอกรักแรG#กมักแยกยาก ถ้ารักมาA#กก็ยากแยก

พอแก้วแรD#กมึงบอกแดกเพื่อทำGmใจแก้วสองขอเอาน้ำตาG#ผสมกับเหล้าสีอำA#ไพแก้ว สาม สี่ ห้D#า มึงเริ่มทำตัวน่าลำGmไยตะโกนลั่นร้านว่าใจมันพัG#ง จะเก็บตับไว้ทำไA#

ภาพตัดรำไร มึงแD#ดกไปใจคิดว่าเจ็บมัGmนจะจบทั้งที่ทุกทีG#ในตอนสุดท้ายก็เห็นแต่กูA#คอยเก็บศพจนร้าFmนเขาเก็บหมด มึงยังไปแดกหน้าร้านปลีกมันน่าเตะมึA#งเหมือนไทยลีก ดูซิจะอ้างอะไรอีก

ก็คอมันแห้D# มึงเอาอีกละที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไGmห้ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไCmเสียใA#จ ได้F/Aแต่กลืนน้ำตG#า แต่มันไม่ดับกระหาA#

คอมันเลยแห้D# มึงเอาอีกละอยากดื่มสักแก้วให้ลืมว่าเคยเศร้าใGmขออีกสักแก้ว เสร็จแล้วจะเริ่มต้นใหFม่พอแล้ว อึกๆ อะเอาใหม่พอแล้ว อึกๆ อะเอาใหG#ม่อะเอามาใหF/Aม่อีกแก้วนึA# พอเห๊อะ

พอD#มึงดื่มทีไรเหมือนเห็นนรGmกอเวจีมึงเดินทีG# เซที ใคร ๆ ก็เรียA#กมึงเมรีป่วD#นตั้งแต่ร้านเหล้า ถึงงานGmรำวงประเพณีแย่งไมค์นักร้องG#บนเวที แล้วแอบไปหลัA#บข้างเจดีย์

ดริฟท์ยิ่งกว่D#า AE8Gm6 ลงอากินะเดี๋ยวก็เอG#าอีกละ ห้ามไม่ทันไรA#มึงเมาอีกละกูเดาเลยนD#ะ เดี๋ยวมึงจะเหมGmาร้านเดินไปอ้วกตรงเสาร้G#านแล้วพอเขาไล่ มึงต้องขู่A#จะเผาร้าน

ขี้คร้านจะเดาD#ตาม StepGm ลำบากจะตามจะเก็บเข้าใจG#ว่าคนโดนทิ้งมันอยู่คนเดียวA#แล้วใจจะเจ็บแต่แขนมึงเหน็บFmแต่ขวดเหล้า จะมีใครควงมึงอวดเล่าไปบอกรักใครA#คงไม่เข้าใจถ้าคอมึงแห้งแล้วดวดเหล้า

* | ** |

ก็คนมันคอแห้G#ง หวังว่าGmเครื่องดื่มจะแรงพCmให้มันชะลA#mอ ความโศD#ก ความเศร้G#ให้มันบรรเทGmาความเหงาในใCmมึงไม่ต้องพูด มึงไม่ต้องพูด

 G#  เข้าใจGmแหละว่ามันไม่ดีCm   แต่ช่วยเห็นใA#mจคนโดนย่ำยี*G#   แก้วนี้F/A สุดท้าA#   กูเห็นแก้วสุดท้ายมาร้อยรอบแล้วเนี่ย

ก็คอมันแห้D# งั้นชนโว้ยที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไGmห้ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไCmเสียใA#จ ได้F/Aแต่กลืนน้ำตG#า แต่มันไม่ดับกระหาA#

คอมันเลยแห้D# งั้นชนโว้ยอยากดื่มสักแก้วให้ลืมว่าเคยเศร้าใGmขออีกสักแก้ว เสร็จแล้วจะเริ่มต้นใหFม่ยาวไป อึกๆ อะเอาใหม่ยาวไป อึกๆ อะเอาใG#หม่อะเอามาใหF/Aม่อีกแก้วนึA#ก็คนมันคอแห้ง

D# | D# |Gm | Gm |Cm | A# F/A G# F/A A# | D# |คอร์ดเพลง คอแห้ง F.HERO (FUKKING HERO) x Ja Nongpanee จ๊ะ นงผณี (จ๊ะ อาร์สยาม)

เนื้อเพลง คอแห้ง กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ x จ๊ะ นงผณี ก็คอมันแห้ง ที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไห้ นั่นไง ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไป กูว่าละ เสียใจ ได้แต่กลืนน้ำตา ภาพซ้ำเลย กูอีกแล้วสินะ กูว่าแล้ว มึงต้องลากกูออกมา ทุกครั้งที่อกมึงหัก แล้วมีน้ำเค็มไหลออกตา ต้องชวนมากรอกสุรา จนหน้าซุกกับหญ้าแพรก มึงบอกรักแรกมักแยกยาก ถ้ารักมากก็ยากแยก พอแก้วแรกมึงบอกแดกเพื่อทำใจ แก้วสองขอเอาน้ำตาผสมกับเหล้าสีอำไพ แก้ว สาม สี่ ห้า มึงเริ่มทำตัวน่าลำไย ตะโกนลั่นร้านว่าใจมันพัง จะเก็บตับไว้ทำไม ภาพตัดรำไร มึงแดกไปใจคิดว่าเจ็บมันจะจบ ทั้งที่ทุกทีในตอนสุดท้ายก็เห็นแต่กูคอยเก็บศพ จนร้านเขาเก็บหมด มึงยังไปแดกหน้าร้านปลีก มันน่าเตะมึงเหมือนไทยลีก ดูซิจะอ้างอะไรอีก ก็คอมันแห้ง มึงเอาอีกละ ที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไห้ ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไป เสียใจ ได้แต่กลืนน้ำตา แต่มันไม่ดับกระหาย คอมันเลยแห้ง มึงเอาอีกละ อยากดื่มสักแก้วให้ลืมว่าเคยเศร้าใจ ขออีกสักแก้ว เสร็จแล้วจะเริ่มต้นใหม่ พอแล้ว อึกๆ อะเอาใหม่ พอแล้ว อึกๆ อะเอาใหม่ อะเอามาใหม่อีกแก้วนึง พอเห๊อะ พอมึงดื่มทีไรเหมือนเห็นนรกอเวจี มึงเดินที เซที ใครๆก็เรียกมึงเมรี ป่วนตั้งแต่ร้านเหล้า ถึงงานรำวงประเพณี แย่งไมค์นักร้องบนเวที แล้วแอบไปหลับข้างเจดีย์ ดริฟท์ยิ่งกว่า AE86 ลงอากินะ เดี๋ยวก็เอาอีกละ ห้ามไม่ทันไรมึงเมาอีกละ กูเดาเลยนะ เดี๋ยวมึงจะเหมาร้าน เดินไปอ้วกตรงเสาร้าน แล้วพอเขาไล่ มึงต้องขู่จะเผาร้าน ขี้คร้านจะเดาตาม Step ลำบากจะตามจะเก็บ เข้าใจว่าคนโดนทิ้งมันอยู่คนเดียวแล้วใจจะเจ็บ แต่แขนมึงเหน็บแต่ขวดเหล้า จะมีใครควงมึงอวดเล่า ไปบอกรักใครคงไม่เข้าใจ ถ้าคอมึงแห้งแล้วดวดเหล้า ก็คนมันคอแห้ง หวังว่าเครื่องดื่มจะแรงพอ ให้มันชะลอ ความโศก ความเศร้า ให้มันบรรเทาความเหงาในใจ มึงไม่ต้องพูด มึงไม่ต้องพูด เข้าใจแหละว่ามันไม่ดี แต่ช่วยเห็นใจคนโดนย่ำยี แก้วนี้ สุดท้าย กูเห็นแก้วสุดท้ายมาร้อยรอบแล้วเนี่ย ก็คอมันแห้ง งั้นชนโว้ย ที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไห้ ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไป เสียใจ ได้แต่กลืนน้ำตา แต่มันไม่ดับกระหาย คอมันเลยแห้ง งั้นชนโว้ย อยากดื่มสักแก้วให้ลืมว่าเคยเศร้าใจ ขออีกสักแก้ว เสร็จแล้วจะเริ่มต้นใหม่ ยาวไป อึกๆ อะเอาใหม่ ยาวไป อึกๆ อะเอาใหม่ อะเอามาใหม่อีกแก้วนึง ก็คนมันคอแห้ง