ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ

 วงเนคไท สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ วงเนคไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทาม วงเนคไทเรียบเรียง: ตันติกร พวงมาลาดนตรี: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทสังกัดค่าย: Mord record (มอร์ เรคคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0803430961, 0888977474

E |

E F#m G#m | A B | G#m C#m |F#m B | E |

เตือEนตัวเองว่าฉันBต้องทนให้ไหC#mเธอไม่เคAยมีฉันเลBย.. ในสายEตาการกระทำAของเธอมันช่างโหดร้าBทิ้งคนที่ธรรG#mมดาอย่างฉันให้มีC#mน้ำตาอยู่กันไF#mปก็มีปัญหBา งั้นควรต้องจบEลง..

ไม่มีอะไF#mรต้องเทียบกับเขาเพราะเขาคนนั้นเพียบพร้G#mอมและสุดท้าAยฉันคงต้องยอม..ถอนตัวBเอง..

(ที่ไม่พูด)ไม่ใช่ไม่เจ็Aแค่ต้องเก็BบอาการเอG#m C#mาไว้..เสีF#mยใจ ใช้ใจก็แพ้เงินทอEให้เธอมีE7ความสุขทุกครั้Aง เวลาBเธออยู่กับเขG#mส่วนฉัC#mนเป็นคนที่เธอF#mเอา..คั่นเวลาBในตอนที่เหงาEใจ

A B | G#m C#m |A B | E E7 |
A B | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** | ** |

ส่วนฉันเป็นคนที่เธอF#mเอาคั่นเวลาBในตอนที่เหงาEใจ

E F#m G#m | A B | G#m C#m |F#m B | E |คอร์ดเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ วงเนคไท

เนื้อเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ วงเนคไท เตือนตัวเองว่าฉันต้องทนให้ไหว เธอไม่เคยมีฉันเลย ในสายตา การกระทำของเธอมันช่างโหดร้าย ทิ้งคนที่ธรรมดาอย่างฉันให้มีน้ำตา อยู่กันไปก็มีปัญหา งั้นควรต้องจบลง ไม่มีอะไรต้องเทียบกับเขา เพราะเขาคนนั้นเพียบพร้อม และสุดท้ายฉันคงต้องยอม ถอนตัวเอง (ที่ไม่พูด)ไม่ใช่ไม่เจ็บ แค่ต้องเก็บอาการเอาไว้ เสียใจ ใช้ใจก็แพ้เงินทอง ให้เธอมีความสุขทุกครั้ง เวลาเธออยู่กับเขา ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ