บอกฉัน (100x100)

 Mew Suppasit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกฉัน Mew Suppasit (มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง: ธิติวัฒน์ รองทองโปรดิวเซอร์: ปัณฑพล ประสารราชกิจ

Cmaj7 | Gmaj7 |Cmaj7 | Gmaj7 |

บอกฉันสักครั้งหนึ่Cmaj7ง.. ให้ซึ้งใจGmaj7..บอกมาแค่ครั้งหนึ่Cmaj7ง ครั้งเดียวเท่านั้Gmaj7บอกมาแค่ความจริCmaj7ง..ที่เคย..ผ่านมBmา ช่างมันบอกมาให้ฟัCmง พูดมาดัง ๆ พูดมันให้ชัดGเจน

บอกว่าเธอรัCmaj7ก.. ใครDคนหนึ่Gmaj7และคิดจะลึกซึ้Cmaj7ง คิดกัDนไปไกGmaj7บอกว่าความรัC#dimกฉันไม่พอDเธอขEmอ..เลือกเดิDนทางจากไC#dim | Dป..

บอกฉันเพื่อยืนยัCmaj7น.. ตอกย้ำทีGmaj7บอกว่ารักที่มีCmaj7..ไม่เคยมีความหมGmaj7ายบอกฉันเพื่อซ้ำเติCmaj7ม..ว่าฉัน..คือคBmนแพ้พ่ายบอกฉันให้หมCmด ให้เธอได้คลาย ให้ฉันยิ่งช้ำGใจ

บอกว่าเธอรัCmaj7ก.. เขาDมากกว่Gmaj7จากนี้ไม่ต้องมCmaj7า..ให้เจDอต่อไปGmaj7บอกว่าความหลัC#dimง เธอไม่แคDร์คนแEmพ้..ต้องเดิDนทางออกไC#dim | Dป..อย่ายืดเยื้ออีกเลย

Cmaj7/G | Em |Cmaj7 | Em |
C#dim | C#dim |D | D |

* | ** |

Cmaj7 | Gmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง บอกฉัน Mew Suppasit (มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์)

เนื้อเพลง บอกฉัน Mew Suppasit (มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์) บอกฉันสักครั้งหนึ่ง ให้ซึ้งใจ บอกมาแค่ครั้งหนึ่ง ครั้งเดียวเท่านั้น บอกมาแค่ความจริง ที่เคย ผ่านมา ช่างมัน บอกมาให้ฟัง พูดมาดังๆพูดมันให้ชัดเจน บอกว่าเธอรัก ใครคนหนึ่ง และคิดจะลึกซึ้ง คิดกันไปไกล บอกว่าความรักฉันไม่พอ เธอขอ เลือกเดินทางจากไป บอกฉันเพื่อยืนยัน ตอกย้ำที บอกว่ารักที่มี ไม่เคยมีความหมาย บอกฉันเพื่อซ้ำเติม ว่าฉัน คือคนแพ้พ่าย บอกฉันให้หมด ให้เธอได้คลาย ให้ฉันยิ่งช้ำใจ บอกว่าเธอรัก เขามากกว่า จากนี้ไม่ต้องมา ให้เจอต่อไป บอกว่าความหลัง เธอไม่แคร์ คนแพ้ ต้องเดินทางออกไป อย่ายืดเยื้ออีกเลย