รำไร (เภา นางสิบสอง)

 มินตรา น่านเจ้า ลูกทุ่ง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รำไร (เภา นางสิบสอง) มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

B F# | G#m F# |
E F# | C#m F# | B |

ความมืBดที่ว่าน่ากลัD#mก็ไม่เท่าใจเธG#mอที่มันมืดบอF#ดลงไม่ต้องถาEมหรอกความซื่อตรD#mไม่มีความหมายBกับเธออีกต่อF#ไป

สำหรับฉันC#mมันสำคัญเสมF#แต่เธD#mอไปหลงลืมไว้ที่ไหG#mที่เขEาหรือว่าที่ใคD#mร ช่วยตอC#m E F#บที

เมียยืนหนึ่C#mงน่ะเหรอ ไม่เคF#ยมีรักยืนหนึ่D#mงน่ะเหรอ ไม่เคยG#mได้ปล่อยให้เขC#mาควักตาฉันไปC#7เหมือนเธอควักใEจฉันไปย่ำยีBผีห่า ซาตาC#mน ยักษ์มารตนไหF#ที่ทำให้เธอD#mเปลี่ยนไปแบG#m F#บนี้ทำเหมือนC#mของตาย..ที่มัC#7นยังมีลมหEาย..ใจF#

ตาบอดเพราะรักEเธอเหมือนเภF#าในนางสิบD#m G#mสอง..รักเรามลาC#mยกลายเป็นละออF#ง..ปลิดปลิวสลายBไป..  E F#ท้าวรC#mถสิทธิ์มากรัF#เหมือนเธD#mอเมื่อเจอคนใหG#mม่ทะเบียนสมรC#mสคงหมดความหมาF#เธอจดทะเบีEยนสมรักปักใจF#กับเขาไปBแล้ว

C#m F# | B F# |

ความมืดBบังใจของเธD#mจนมองไม่เห็G#mนความรักจF#m Bากฉันแค่เพียEงหิ่งห้อยแสงรำD#mไร..      C#mเพราะเขF#าทำใจเธอBบอด..

* | ** |

E F# | B |E F# | B |

** |

E F# | ( x3 ) | B |คอร์ดเพลง รำไร (เภา นาง12) มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง รำไร (เภา นางสิบสอง) มินตรา น่านเจ้า ความมืดที่ว่าน่ากลัว ก็ไม่เท่าใจเธอที่มันมืดบอดลง ไม่ต้องถามหรอกความซื่อตรง ไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไป สำหรับฉันมันสำคัญเสมอ แต่เธอไปหลงลืมไว้ที่ไหน ที่เขาหรือว่าที่ใคร ช่วยตอบที เมียยืนหนึ่งน่ะเหรอ ไม่เคยมี รักยืนหนึ่งน่ะเหรอ ไม่เคยได้ ปล่อยให้เขาควักตาฉันไป เหมือนเธอควักใจฉันไปย่ำยี ผีห่า ซาตาน ยักษ์มารตนไหน ที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปแบบนี้ ทำเหมือนของตาย ที่มันยังมีลมหาย ใจ ตาบอดเพราะรักเธอ เหมือนเภาในนางสิบสอง รักเรามลายกลายเป็นละออง ปลิดปลิวสลายไป ท้าวรถสิทธิ์มากรัก เหมือนเธอเมื่อเจอคนใหม่ ทะเบียนสมรสคงหมดความหมาย เธอจดทะเบียนสมรักปักใจกับเขาไปแล้ว ความมืดบังใจของเธอ จนมองไม่เห็นความรักจากฉัน แค่เพียงหิ่งห้อยแสงรำไร เพราะเขาทำใจเธอบอด