โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย

 Model สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย PEET MODEL พีท โมเดล
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดล (PEET MODEL)เรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

โกรธเขานEะ แต่ไม่กล้าหาG#mกลัวว่าเขC#mาไปมีคนใหBmม่กลัEวว่าเรAาจะต้องเสียใG#mโกรธเขาแค่ไหF#mน สุดท้าBยก็ต้องหายเอง

E G#m | C#m Bm E |A G#m | F#m B |

ก็ไม่รู้C#m.. ฉันเป็นอะไรBในชีวิตเธอเป็นแฟนAของเธอ หรือเป็Bนแค่ที่ระบาEบ่อยครั้C#mง.. ที่น้อBยใจแต่ทำไAด้เพียงร้องไห้Bอยู่คนเดียE

พูดมาF#mกไม่ได้ โกรธแค่ไหG#mนก็ต้องหาเองจะงอลเขAา จะทำว่าเก่งก็กลัวว่าเขBาจะรำคาญ..

โกรธเขานEะ แต่ไม่กล้าหาG#mกลัวเขC#mาจะไม่ตาBกลัวว่าเรAาต้องทรมาG#mน ถ้าหาF#mกเขาหายไBโกรธเขานEะ แต่ไม่กล้าหาG#mกลัวว่าเขC#mาไปมีคนใหBmม่กลัEวว่าเรAาจะต้องเสียใG#mโกรธเขาแค่ไหF#mน สุดท้าBยก็ต้องหายเอง

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

E G#m | C#m Bm E |A G#m Gm | F#m B |

* | ** | ** |

A | G#m |F#m |

โกรธเขาแค่ไหBน สุดท้ายก็ต้องหาEยเอง..คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย PEET MODEL พีท โมเดล

เนื้อเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย PEET MODEL พีท โมเดล โกรธเขานะ แต่ไม่กล้าหาย กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่ กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ โกรธเขาแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหายเอง ก็ไม่รู้ ฉันเป็นอะไรในชีวิตเธอ เป็นแฟนของเธอ หรือเป็นแค่ที่ระบาย บ่อยครั้ง ที่น้อยใจ แต่ทำได้เพียงร้องไห้อยู่คนเดียว พูดมากไม่ได้ โกรธแค่ไหนก็ต้องหาเอง จะงอลเขา จะทำว่าเก่ง ก็กลัวว่าเขาจะรำคาญ โกรธเขานะ แต่ไม่กล้าหาย กลัวเขาจะไม่ตาม กลัวว่าเราต้องทรมาน ถ้าหากเขาหายไป โกรธเขานะ แต่ไม่กล้าหาย กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่ กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ โกรธเขาแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหายเอง โกรธเขาแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหายเอง