นะจ๊ะ ไอ้ส้นตีน

  ปี้หน้อย   เพื่อชีวิต   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นะจ๊ะไอ้ส้นตีน ปี้หน้อย

F#m | F#m |F#m | F#m | F#m |

มีผู้นำF#m มันก็ระยำสมองหมา Eคนจะตายห่Eา ยังน๊ะจ๊ะไอ้ส้นตีF#mออกคำสั่F#mง แต่ก็ไม่เคยจะรู้ห่Eคำสั่งสมองหมEา เพิ่มแต่ปัญหา ไอ้ส้นตีF#m

ตั้งแต่อยู่มF#mา ก็แม่งไม่เคยจะรับผิEรับแต่อภิสิEทธิ์ อยู่เหนือกฏหมาย ไอ้ส้นตีF#mสอนกูจัF#mง ว่าให้ระวังอย่าการ์ดตEแต่หมอโฆษEก ยังกะนายหน้าขายวัคซีF#m

ของดี ๆBm แม่งไม่เอามาฉีF#mซื้อวัคซีนแถมพวงหรีAด ซื้อมาหาพ่อไอ้ส้นตีF#mคนจะตายห่Aา ทั้งตกงาน ทั้งอดอยF#mากซื้ออาวุธกาก ๆE มานั่งดูเล่น ไอ้ส้นตีF#m

นี้มันสงครBmามที่ต่อสู้กับเชื้อโรF#mไม่ใช่สงครามโลAก ที่สู้ด้วยปืนไอ้ส้นตีF#mประกาศแต่ละครั้Bmง พวกกูแทบหมดตัBmเพราะไอ้ชาติชั่Eว มันบริหารได้ส้นตีF#m

ร้านคนจBmน แม่งต้องปิดตามคำสั่F#mแต่เปิดขายยันสว่าAง มีแต่ เซเว่น ไอ้ส้นตีF#mร้อยยี่สิบวัBmน ประกาศจะเปิดประเทF#mคากถุ้Eย ไอ้ทุเรศ มึงแหกตาดู ไอ้ส้นตีF#mน!คอร์ดเพลง นะจ๊ะไอ้ส้นตีน ปี้หน้อย

เนื้อเพลง นะจ๊ะไอ้ส้นตีน ปี้หน้อย มีผู้นำ มันก็ระยำสมองหมา คนจะตายห่า ยังน๊ะจ๊ะไอ้ส้นตีน ออกคำสั่ง แต่ก็ไม่เคยจะรู้ห่า คำสั่งสมองหมา เพิ่มแต่ปัญหา ไอ้ส้นตีน ตั้งแต่อยู่มา ก็แม่งไม่เคยจะรับผิด รับแต่อภิสิทธิ์ อยู่เหนือกฏหมาย ไอ้ส้นตีน สอนกูจัง ว่าให้ระวังอย่าการ์ดตก แต่หมอโฆษก ยังกะนายหน้าขายวัคซีน ของดีๆแม่งไม่เอามาฉีด ซื้อวัคซีนแถมพวงหรีด ซื้อมาหาพ่อไอ้ส้นตีน คนจะตายห่า ทั้งตกงาน ทั้งอดอยาก ซื้ออาวุธกากๆมานั่งดูเล่น ไอ้ส้นตีน นี้มันสงครามที่ต่อสู้กับเชื้อโรค ไม่ใช่สงครามโลก ที่สู้ด้วยปืนไอ้ส้นตีน ประกาศแต่ละครั้ง พวกกูแทบหมดตัว เพราะไอ้ชาติชั่ว มันบริหารได้ส้นตีน ร้านคนจน แม่งต้องปิดตามคำสั่ง แต่เปิดขายยันสว่าง มีแต่ เซเว่น ไอ้ส้นตีน ร้อยยี่สิบวัน ประกาศจะเปิดประเทศ คากถุ้ย ไอ้ทุเรศ มึงแหกตาดู ไอ้ส้นตีน!