แน่ใจไหม (100x100)

 นนท์ ธนนท์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แน่ใจไหม (100x100) นนท์ ธนนท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ณัฐดนัย ชูชาติ

 D  แน่ใจไหF#mมว่าเธออยากฟัง G  แน่ใจไหมว่า แน่ใจไหมGmว่า   แน่ใจ แน่ใจ

D | F#m |G | Gm |

 D  ดูเหมือนมีอะไร..ที่มันF#mแปลกไปหรือเธอ G  คนที่เธอเคยเจอ   ไม่เหมือGmนที่เธอคุ้นเคยใช่ไหม

 D  คนที่เคยสนิท ที่เขF#mาไม่เคยห่างไป G  แต่ในวันนี้ ทำไมกลับหาGmยไปจากเธอ

เธอสงสัGยมากใช่ไหF#เกิดอะไรAmที่เธอไม่รู้Dหรือเปล่Gที่เธอถาF#ม คน ๆ นี้Bm ทำไมเปลี่ยนไปEmถ้าเธออยากรู้A..

แน่ใจใช่ไหDมว่าพร้อมจะฟังจะฟังคำตอF#mบนั้นจะรับได้ไหGมถ้าเธอได้ฟัง babyเรื่องจริงที่ฉัGmนพูดไปตั้งแต่พรุ่Dงนี้เรื่องระหว่างเราอาจจะไม่เหมืF#mอนเดิมอีกต่อไปจะรับGได้หรือไม่..แน่ใจนGmะว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก

แน่ใจไหDมว่าเธออยากฟังแน่ใจนF#mะว่าเธออยากฟังแน่ใจนGะว่าพร้อมจะรับฟังคำว่ารักGmที่เก็บเอาไว้

 D  ขอโทษเธอจริง ๆ ถ้าทำF#mให้เธอหนักใจ   แค่คนที่เก็Gบอาการไม่ไหว   ที่Gmมันคงเผลอทำเธอรู้

 D  ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ จะดี จะร้าF#mย ฉันพร้อมเข้าใจ   อยู่ที่เธGอจะทำอย่างไร   กับคนคนนี้Gmที่รักเธออยู่

* | ** |

G F#m | Am D G |F# Bm | Em | A |

** | *** | *** | *** |คอร์ดเพลง แน่ใจไหม นนท์ ธนนท์

เนื้อเพลง แน่ใจไหม นนท์ ธนนท์ แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจไหมว่า แน่ใจไหมว่า แน่ใจ แน่ใจ ดูเหมือนมีอะไร ที่มันแปลกไปหรือเธอ คนที่เธอเคยเจอ ไม่เหมือนที่เธอคุ้นเคยใช่ไหม คนที่เคยสนิท ที่เขาไม่เคยห่างไป แต่ในวันนี้ ทำไมกลับหายไปจากเธอ เธอสงสัยมากใช่ไหม เกิดอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่า ที่เธอถาม คนๆนี้ ทำไมเปลี่ยนไป ถ้าเธออยากรู้ แน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมจะฟัง จะฟังคำตอบนั้น จะรับได้ไหมถ้าเธอได้ฟัง baby เรื่องจริงที่ฉันพูดไป ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเรา อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะรับได้หรือไม่ แน่ใจนะว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟัง คำว่ารักที่เก็บเอาไว้ ขอโทษเธอจริงๆถ้าทำให้เธอหนักใจ แค่คนที่เก็บอาการไม่ไหว ที่มันคงเผลอทำเธอรู้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ จะดี จะร้าย ฉันพร้อมเข้าใจ อยู่ที่เธอจะทำอย่างไร กับคนคนนี้ที่รักเธออยู่