ใจให้ไป

 โอ้ เสกสรรค์ สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจให้ไป โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอ้ เสกสรรค์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

ก็มีแต่ใจF#mให้ไปไม่คิดB7อะไรแค่อยากให้เธG#mอเข้าใจ และลอC#mงรักดูและฉันจะทำF#mให้รู้..ว่ารักB7เธอ(มาก/นาน/จริง)เท่าไหE | C#7ร่..

ให้เธอหมดเลF#mยทั้งใจ ไม่หวัB7งอะไรเพราะรู้ว่าเธG#mอคือคนที่รอC#7มานานเธอสวยและดีF#mพร้อม(กว่าใครB7คนไหนที่เจEอ/ไม่ยอมให้เธอจากไป)

ฉันจะไม่เจ้F#mาชู้..  Bฉันจะไม่โหG#mดร้ายกับเธC#mฉันจะมั่นคงF#mไว้ กับใจBที่ฉันให้เธE

เมื่อใดเธออ่อF#mนล้า.. Bกับสิ่งรอบตัG#mวที่ทำให้เสียใจC#mฉันจะเป็นคนF#mนั้น จะคอBยดูและปลอบใE

* | ** |

F#m | B |G#m | C#m |
F#m | B | E | E Fdim |

ให้เธอเป็นนาF#m7งฟ้า.. Bให้เธอเป็นเจ้G#mาหญิงของฉัC#mให้เธอเป็นผู้F#mหญิง..ที่ใครBหลายคนอิจE | E Fdimฉา

รักเราจะมั่F#mนคง..  Bไม่มีวันหน่G#mายแม้นานสักเท่C#mาไรจะคอF#mยเติมใจ..ให้รักBเราเต็มเหมือนเดิE

* | ** |คอร์ดเพลง ใจให้ไป โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป

เนื้อเพลง ใจให้ไป โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป ก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไร แค่อยากให้เธอเข้าใจ และลองรักดู และฉันจะทำให้รู้ ว่ารักเธอ(มาก/นาน/จริง)เท่าไหร่ ให้เธอหมดเลยทั้งใจ ไม่หวังอะไร เพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานาน เธอสวยและดีพร้อม (กว่าใครคนไหนที่เจอ/ไม่ยอมให้เธอจากไป) ฉันจะไม่เจ้าชู้ ฉันจะไม่โหดร้ายกับเธอ ฉันจะมั่นคงไว้ กับใจที่ฉันให้เธอ เมื่อใดเธออ่อนล้า กับสิ่งรอบตัวที่ทำให้เสียใจ ฉันจะเป็นคนนั้น จะคอยดูและปลอบใจ ให้เธอเป็นนางฟ้า ให้เธอเป็นเจ้าหญิงของฉัน ให้เธอเป็นผู้หญิง ที่ใครหลายคนอิจฉา รักเราจะมั่นคง ไม่มีวันหน่ายแม้นานสักเท่าไร จะคอยเติมใจ ให้รักเราเต็มเหมือนเดิม