หัวใจกระดาษ

 อู๋ ธรรพ์ณธร สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจษฎา หันช่อเรียบเรียง/ดนตรี: สราวุธ มิ่งขวัญสังกัดค่าย: RS

F | Dm |A# | C |

ตะเกียFกตะกายทุ่มเท ทุ่มเทDmให้เธอทุกอย่างเห็นรัA#กของเราจืดจาง ช่องว่าCงตรงกลางหัวใจ

เฝ้าแต่Fเตินเต็มหัวใจ ให้ไDmปแต่ใจก็หวั่นเห็นรัA#กกร่อนลงทุกวัน ช่องว่าCงไม่เต็มสักที

ก็เติมAmลงไป แต่ใจของเธอไม่ยอมA#รับก็ให้Amเธอไป แต่ใจของเธอก็โยนA#ทิ้งแต่เธAmอมีใจให้ใครต่อใครกี่คนA#นักและกับฉันGmเธอรัก..แค่เพียงสายลมวูบเดีCยว

เธFอ.. หัวใจกระดาDmษ..เบา ๆ ก็ขาA#ด เบา ๆ ก็ปลิCเธFอ.. หัวใจกระดาDmษ..เบา ๆ ก็ขาA#ด แค่ลมบางเบาก็ปลิC

เคว้งคว้าง ล่องลอย ตามสาDmยลมรักของคนเรื่อAmยไป แค่เธอพอA#ใจปลิวไปไม่มีพักGmเลย หัวใจไม่มีรักCเลย(หัวใจกระดา(F)ษ)

F | Dm |A# | C |

แต่ยัFงจะคอยทุ่มเท ทุ่มเทDmให้เธอทุกอย่างแม้รักA#ของเธอจืดจาง แต่รักCของฉันมันเต็มเห็นเธFอมีรักมากมาย สุดท้าDmยไม่เหลือสักสิ่งเพราะรัA#กเธอไม่จริง เธอทิ้Cง เธอทำมันเอง

* | ** | *** |

F | Dm | A# | C | ( x2 ) | F |คอร์ดเพลง หัวใจกระดาษ อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เนื้อเพลง หัวใจกระดาษ อู๋ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ตะเกียกตะกายทุ่มเท ทุ่มเทให้เธอทุกอย่าง เห็นรักของเราจืดจาง ช่องว่างตรงกลางหัวใจ เฝ้าแต่เตินเต็มหัวใจ ให้ไปแต่ใจก็หวั่น เห็นรักกร่อนลงทุกวัน ช่องว่างไม่เต็มสักที ก็เติมลงไป แต่ใจของเธอไม่ยอมรับ ก็ให้เธอไป แต่ใจของเธอก็โยนทิ้ง แต่เธอมีใจให้ใครต่อใครกี่คนนัก และกับฉันเธอรัก แค่เพียงสายลมวูบเดียว เธอ หัวใจกระดาษ เบาๆก็ขาด เบาๆก็ปลิว เธอ หัวใจกระดาษ เบาๆก็ขาด แค่ลมบางเบาก็ปลิว เคว้งคว้าง ล่องลอย ตามสายลมรัก ของคนเรื่อยไป แค่เธอพอใจ ปลิวไปไม่มีพักเลย หัวใจไม่มีรักเลย หัวใจกระดาษ แต่ยังจะคอยทุ่มเท ทุ่มเทให้เธอทุกอย่าง แม้รักของเธอจืดจาง แต่รักของฉันมันเต็ม เห็นเธอมีรักมากมาย สุดท้ายไม่เหลือสักสิ่ง เพราะรักเธอไม่จริง เธอทิ้ง เธอทำมันเอง