หัวล้านใจน้อย

 ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวล้านใจน้อย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | A |D | D |
A | A |D | D |

A | A |D | D |
A | A |D | D |

 A ก็มีบางครั้งที่ยังไม่เข้าDใจ.. A ถึงเรื่องราวที่เธอได้พูดDมา A พอเธอโมโหตัวฉัน เธอก็พูดDจา A รู้ไหมว่าบางคำทำฉันเสียDใจ

เธEอคงจะลืมหมดแF#mล้ว..เพราะเธอEคงไม่ได้ตั้งใF#mแต่คำบEางคำที่ใช้F#mมันแรงไปกับใจฉัE | E | E | Eน..

อยากบอกเอาไว้Aให้รู้กัEคนF#mหัวล้านใจน้อDยทุกคนอย่าทำAให้เขากังวEล จนคิดมากไD | Dป..อยากบอกเอาไว้Aให้รู้กัEคนF#mหัวล้านใจน้อยDทุกรายจงAรักษาน้ำใจกัEนให้ดี D | Dๆ ..

A | A |D | D |
A | A |D | D |

 A ก็อยากจะขอให้เธอจงระวังDหน่อย A ไอ้ฉันมันคนใจน้อยเกินธรรDมดา A จริง ๆ รู้เธอนั้นไม่ได้ตั้งใจDจะว่า A แต่ที่พูดมาบางคำทำฉันน้อยDใจ

* | ** |

A | A |D | D |
A | A |D | D |
D | D |D | D |

A | A |D | D |
A | A |D | D |

A | A |D | D |
A | A |D | D |

D | D |D | D |
D | D |D | D |

** | ** |คอร์ดเพลง หัวล้านใจน้อย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง หัวล้านใจน้อย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ก็มีบางครั้งที่ยังไม่เข้าใจ ถึงเรื่องราวที่เธอได้พูดมา พอเธอโมโหตัวฉัน เธอก็พูดจา รู้ไหมว่าบางคำทำฉันเสียใจ เธอคงจะลืมหมดแล้ว เพราะเธอคงไม่ได้ตั้งใจ แต่คำบางคำที่ใช้ มันแรงไปกับใจฉัน อยากบอกเอาไว้ให้รู้กัน คนหัวล้านใจน้อยทุกคน อย่าทำให้เขากังวล จนคิดมากไป อยากบอกเอาไว้ให้รู้กัน คนหัวล้านใจน้อยทุกราย จงรักษาน้ำใจกันให้ดีๆ ก็อยากจะขอให้เธอจงระวังหน่อย ไอ้ฉันมันคนใจน้อยเกินธรรมดา จริงๆรู้เธอนั้นไม่ได้ตั้งใจจะว่า แต่ที่พูดมาบางคำทำฉันน้อยใจ