ใจเจ้าเอย

  ป้าง นครินทร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจเจ้าเอย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C# | F# |C# | F# |

 C# ใจเจ้าเอย เจ้าเคยเจ็บช้ำF#มาก่อน C# เคยอ้อนวอนกับใครคนF#นั้น C# เขาก็เหลือเกิน เขาไม่สนF#ใจมัน C# ใจกับฉันก็เลยปวดF#ร้าว

 D#m  เขาไม่รักเรา แล้วใจเจ้าเอG# D#m  อย่าเจ็บอีกเลย กับคน ๆ นั้G#น..

 C# ครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเห็นF#เธอไป C# ครั้งสุดท้ายที่ใจจะF#ช้ำ C# จะหลีกหนีให้ไกลจากคนF#ใจดำ C# ใจถูกทำมามากพอF#แล้ว

 D#m  เขาทิ้งเราไปแล้วใจเจ้าเอG#ย.. D#m  อย่าเจ็บอีกเลยกับคน ๆ นั้G#น..

C# | F# |C# | F# |
C# | F# |C# | F# |

 Fm  เราถูกใครที่ใจร้ายA#mทำ   สองเรD#mาควรจะจดจำ เจ้าใจเG#อย Fm  คราวต่อไปจะไม่ยอมให้A#mเลย   ไม่ให้ใคD#mรรังแก จะดูแลกัน   ถนอG#มดวงใจดวงนี้ด้วยตัวฉันเอง

 C# นับจากนี้ฟังฉันให้ดีF#นะใจ C# เจ้าอยากได้อะไรบอF#กฉัน C# ดาวและเดือนก็ยังจะหาF#ให้กัน C# เว้นแต่เขาคนนั้นอย่าF#นะ

C# | F# |C# | F# |
C# | F# |C# | F# |
C# | C# |

 C# ใจเจ้าเอย เหนื่อยFmไหม  ไปพักF#ก่อน นอF#นซะนอนซะใจ..คอร์ดเพลง ใจเจ้าเอย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง ใจเจ้าเอย ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ใจเจ้าเอย เจ้าเคยเจ็บช้ำมาก่อน เคยอ้อนวอนกับใครคนนั้น เขาก็เหลือเกิน เขาไม่สนใจมัน ใจกับฉันก็เลยปวดร้าว เขาไม่รักเรา แล้วใจเจ้าเอย อย่าเจ็บอีกเลย กับคนๆนั้น ครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเห็นเธอไป ครั้งสุดท้ายที่ใจจะช้ำ จะหลีกหนีให้ไกลจากคนใจดำ ใจถูกทำมามากพอแล้ว เขาทิ้งเราไปแล้วใจเจ้าเอย อย่าเจ็บอีกเลยกับคนๆนั้น เราถูกใครที่ใจร้ายทำ สองเราควรจะจดจำ เจ้าใจเอย คราวต่อไปจะไม่ยอมให้เลย ไม่ให้ใครรังแก จะดูแลกัน ถนอมดวงใจดวงนี้ด้วยตัวฉันเอง นับจากนี้ฟังฉันให้ดีนะใจ เจ้าอยากได้อะไรบอกฉัน ดาวและเดือนก็ยังจะหาให้กัน เว้นแต่เขาคนนั้นอย่านะ ใจเจ้าเอย เหนื่อยไหม ไปพักก่อน นอนซะนอนซะใจ