แมน

 ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แมน ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์เรียบเรียง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C#m | E |F# | G# |

C#m | C#m |C#m | C#m |
C#m | C#m |C#m | C#m |C#m |

มีC#mคนทั้งคน..ที่คอยห่วงใยBหากวันหนึ่งเธอไม่มีใครเหC#mลือฟังให้ดี ขอให้เธอเชื่Bอ..ว่าเธอยังเหลือฉันอยู่ทั้งC#mคน

 A  ฟังดูเหมือBนพระเอก   พูดแล้วยังEอายปาก ฝืนใจBพูดไป เฮ้.. A  เพียงจะหวังBให้เธอ..   คิดทบทวEนดูใหม่ คนไหนดีF#   แต่เธอก็ยังมีใจกับเขG#า..

โคตC#mรจะแมน ทั้ง ๆ ที่โคตEรจะแมนเธอยังไม่เอAา ไม่ดีBกว่าเขาไม่มีค่C#mาอันใดแล้วฉันก็โคตEรจะอาย คำที่พูดไปAพระเอกBแค่ไหนก็ไม่ช่ว(C#m)ยเลย

C#m | C#m |C#m | C#m |C#m |

เธC#mอได้พบคน..ที่ดีกว่าฉัBก็คงจากกันด้วยความยินดีC#mเพราะรักเธอ ถึงยอมอย่างนี้Bทุ่มเทเต็มที่ ให้เธอทุC#mกอย่าง

* | ** |

C#m | C#m |C#m | C#m |C#m |

C#m | E |F# | G# |
C#m | E |F# | G# |G# | G# |

** | ** |คอร์ดเพลง แมน ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง แมน ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ มีคนทั้งคน ที่คอยห่วงใย หากวันหนึ่งเธอไม่มีใครเหลือ ฟังให้ดี ขอให้เธอเชื่อ ว่าเธอยังเหลือฉันอยู่ทั้งคน ฟังดูเหมือนพระเอก พูดแล้วยังอายปาก ฝืนใจพูดไป เฮ้ เพียงจะหวังให้เธอ คิดทบทวนดูใหม่ คนไหนดี แต่เธอก็ยังมีใจกับเขา โคตรจะแมน ทั้งๆที่โคตรจะแมน เธอยังไม่เอา ไม่ดีกว่าเขาไม่มีค่าอันใด แล้วฉันก็โคตรจะอาย คำที่พูดไป พระเอกแค่ไหนก็ไม่ช่วยเลย เธอได้พบคน ที่ดีกว่าฉัน ก็คงจากกันด้วยความยินดี เพราะรักเธอ ถึงยอมอย่างนี้ ทุ่มเทเต็มที่ ให้เธอทุกอย่าง