หนังสือรุ่น

 ป้าง นครินทร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนังสือรุ่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์ทำนอง: Zentradyเรียบเรียง: วัฒนกร ศรีวังสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D# D#sus4 | D# D#sus2 |
Cm A# | G# |A#7 |

เปิดออกมาD#ดูโดยไม่ตั้งG#ใจ ว่าจะA#ได้เจอรูปเก่D#อยู่ในวันCmเวลาที่สดGmใส วันที่Fmมีเราข้างกัA#ภาพเดิม ๆG#maj7 ..  ก็หวนA#/G#มาเปลี่ยนเวลGmากลับไปวันนั้Cmใจก็เหมือFmนสั่น ๆ เกือบลืมกันแล้A#

ต่างเดินกัD#นไปตามทางของG#ใครแยกไปA#ค่อย ๆ ไกลห่าD#อยู่ดี ๆCm วันนึงก็จางGmหาย คลาดกันFmโดยไม่รู้ตัA#แต่เรื่องราG#maj7ว..ที่สวยงA#/G#ามอยู่อย่างเดิGmมไม่เคยหมองมัCmในหนังสือFmเก่า ๆ หนังสือรุ่นเราเล่มA#นี้

รูปเธอยังG#maj7 A#/G#ยิ้ม..ข้างเธอคือฉัGm Cmน..เพ่งมองดูFmนาน ๆ น้ำตาก็A#มาคลอD# D#7 ๆกี่ปีมาแล้G#maj7 A#/G#ว..เธอเป็นอย่างไรG7บ้างหนG#ค่อย Fmๆ ลืมเลือนกันไป ไม่รู้GmทำไมเหมือนกัC7เรื่Fmองราวเหล่านั้A#นจึงจบลง

G# | Gm |Fm A# |
G# | Gm | Gm Cm |
Fm Gm | G# A# |

** |

D# D#sus4 | A# |

เปิดไปดูD#เบอร์โทรไม่เห็นG#มี ที่ลงA#ไว้คือที่อยู่D#หยิบปากกCmาบรรยายในจดGmหมาย..ว่าจำFmกันได้ไหมเธA#ที่อยู่เดิG#maj7ม..ที่เขียนA#/G#ไปหากเปลี่ยนแปGmลงก็คงไม่รู้Cmได้แต่หวังFmกันไป ความหลังA#คงไม่ตายจากเรา

D# | D# |G# | G# |D# |คอร์ดเพลง หนังสือรุ่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง หนังสือรุ่น ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เปิดออกมาดูโดยไม่ตั้งใจ ว่าจะได้เจอรูปเก่า อยู่ในวันเวลาที่สดใส วันที่มีเราข้างกัน ภาพเดิมๆ ก็หวนมา เปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้น ใจก็เหมือนสั่นๆเกือบลืมกันแล้ว ต่างเดินกันไปตามทางของใคร แยกไปค่อยๆไกลห่าง อยู่ดีๆวันนึงก็จางหาย คลาดกันโดยไม่รู้ตัว แต่เรื่องราว ที่สวยงาม อยู่อย่างเดิมไม่เคยหมองมัว ในหนังสือเก่าๆหนังสือรุ่นเราเล่มนี้ รูปเธอยังยิ้ม ข้างเธอคือฉัน เพ่งมองดูนานๆน้ำตาก็มาคลอๆกี่ปีมาแล้ว เธอเป็นอย่างไรบ้างหนอ ค่อยๆลืมเลือนกันไป ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เรื่องราวเหล่านั้นจึงจบลง เปิดไปดูเบอร์โทรไม่เห็นมี ที่ลงไว้คือที่อยู่ หยิบปากกาบรรยายในจดหมาย ว่าจำกันได้ไหมเธอ ที่อยู่เดิม ที่เขียนไป หากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ ได้แต่หวังกันไป ความหลังคงไม่ตายจากเรา