ผู้ชายร้องไห้

 ป้าง นครินทร์ สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ชายร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

B | E |B | E |

เกือบจะลืBม..เด็กที่เคF#ยขี้แยเด็กคนนั้G#mนเคยแพ้ เพราะโดF#นรังแกได้แต่นั่งEร้องไห้

ก็ผ่านไปแล้Bว จากเด็กกลายเป็นF#ผู้ใหญ่ต่อไปนี้G#mเรื่องไหน หัวใจF#ผู้ชายไม่ยอมเสียน้ำตา

มันก็นาBน อาการร้องไห้F#ทำอย่างไรเกือบจะจำEไม่ได้ ถ้าไม่G#mเจอใครอย่างเธF#อ..สิ่งที่เธอEทำไป ให้ฉันG#mนึกได้อีกครั้งF#..อีกครั้F#ง.. คราวF# | G#m A#m B C#นี้..

 B  ผู้ชาF#ย..ร้อEงไห้..  F# B  น่าอาF#ย..ที่Eฟูมฟายขนาดนั้น B  ช้ำใจF#..แค่ไหนEกัน..   F#   ฉันBถึงเสียน้ำตาF#มากมายอย่างนี้E..

เธอคงรู้ดีF#.. เธอรู้ดีF#..

อย่าน่ะเธBอ อย่ามาเวF#ทนาไม่ได้คิG#mดเอาไว้ให้ใคF#ต้องมาเมตตาฉัEนกว่าเก่า

ไม่เคยนึกเBลย เธอจะเห็นเราF#เป็นแบบนี้มันเป็นภาEพที่ดูไม่ค่อG#mยจะดีใช่ไหF#ม..เป็นภาEพผู้ชาย สะอึก สะอื้G#mน เจียนตายแบบนี้F#แบบนี้F#.. แบบF# | G#m A#m B C#นี้..

** |

 D#  ขอให้รู้ว่าผู้ชาEยส่วนใหญ่   ไม่ต้องกาF#รให้ใครเห็นเขามีBน้ำตา D#  ฉันก็เหมือนเหมือนผู้ชาEยทั่วไป   แต่คราวนี้F#หมดความอดทน..จะฝืD#   ทนไม่ไหD#ว..

B F# | E F# |B F# | E |
B F# | E |F# | F# |

** |

มีเธอผู้เดียF#ว.. ที่รู้F#ดี..คอร์ดเพลง ผู้ชายร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เนื้อเพลง ผู้ชายร้องไห้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เกือบจะลืม เด็กที่เคยขี้แย เด็กคนนั้นเคยแพ้ เพราะโดนรังแก ได้แต่นั่งร้องไห้ ก็ผ่านไปแล้ว จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปนี้เรื่องไหน หัวใจผู้ชายไม่ยอมเสียน้ำตา มันก็นาน อาการร้องไห้ทำอย่างไร เกือบจะจำไม่ได้ ถ้าไม่เจอใครอย่างเธอ สิ่งที่เธอทำไป ให้ฉันนึกได้อีกครั้ง อีกครั้ง คราวนี้ ผู้ชาย ร้องไห้ น่าอาย ที่ฟูมฟายขนาดนั้น ช้ำใจ แค่ไหนกัน ฉันถึงเสียน้ำตามากมายอย่างนี้ เธอคงรู้ดี เธอรู้ดี อย่าน่ะเธอ อย่ามาเวทนา ไม่ได้คิดเอาไว้ให้ใคร ต้องมาเมตตาฉันกว่าเก่า ไม่เคยนึกเลย เธอจะเห็นเราเป็นแบบนี้ มันเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยจะดีใช่ไหม เป็นภาพผู้ชาย สะอึก สะอื้น เจียนตายแบบนี้ แบบนี้ แบบนี้ ขอให้รู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ใครเห็นเขามีน้ำตา ฉันก็เหมือนเหมือนผู้ชายทั่วไป แต่คราวนี้หมดความอดทน จะฝืน ทนไม่ไหว มีเธอผู้เดียว ที่รู้ดี