คบซ้อน

 เกี๊ยม พาราฮัท ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คบซ้อน เกี๊ยม พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไชยวรรธน์ นิลพฤกษ์เรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร, อาทิตย์ อุดมรัตน์ (เก่ง ซีทู)สังกัดค่าย: PARAHUT (พาราฮัท)ติดต่องานแสดง: 0841853266

A | A |

A | F#m E |D | E |

ไม่เจอAกับตัวเอง ฉันC#mคงไม่รู้ไม่เคBmยจับผิดหรือเฝ้าดู ทำEกับฉันได้อย่างไร

ทำคAนรักกัน ทำพันนั้C#mนได้ยังไF#mหลอBmกสร้างโลกไว้สองใบ คนเดียEวมันไม่พอ

ทุ่มเF#mทให้เธอทั้งหมดEความรักเชื่อใจDให้เธอเท่าหมดAที่มีสุดขีดBmความภักดี ย่ำยีEไม่เหลืออะไร..

คบซ้อAน ขี้หC#mก แอบเท็Bmจ คนสองใจEอ้อร้Aอ แอบหยC#mบ รักซ้อBmน ได้ยังไงEอยาDกมีโลกสองDmใบ เธอหลอEก เธอหลอน(เจ็บใจ)

A | E |D | Dm |

ไม่Aเจอกับตัวเอง ฉัC#mนคงไม่รู้ทุ่มเทBmทั้งรักและเชิดชู หยบแทEงฉันได้อย่างไร

ทำAคนรักกัน ทำพันนั้C#mนได้ยังไF#mหลอBmกสร้างโลกไว้สองใบ คนเดียEวมันไม่พอ

* | ** |

F#m | E |F#m | E |

A E | F#m E |D C#m | Bm E |

** | ** |

A | F#m E |D | E |A |คอร์ดเพลง คบซ้อน เกี๊ยม พาราฮัท

เนื้อเพลง คบซ้อน เกี๊ยม พาราฮัท ไม่เจอกับตัวเอง ฉันคงไม่รู้ ไม่เคยจับผิดหรือเฝ้าดู ทำกับฉันได้อย่างไร ทำคนรักกัน ทำพันนั้นได้ยังไง หลอกสร้างโลกไว้สองใบ คนเดียวมันไม่พอ ทุ่มเทให้เธอทั้งหมดความรัก เชื่อใจให้เธอเท่าหมดที่มี สุดขีดความภักดี ย่ำยีไม่เหลืออะไร คบซ้อน ขี้หก แอบเท็จ คนสองใจ อ้อร้อ แอบหยบ รักซ้อน ได้ยังไง อยากมีโลกสองใบ เธอหลอก เธอหลอน (เจ็บใจ) ไม่เจอกับตัวเอง ฉันคงไม่รู้ ทุ่มเททั้งรักและเชิดชู หยบแทงฉันได้อย่างไร ทำคนรักกัน ทำพันนั้นได้ยังไง หลอกสร้างโลกไว้สองใบ คนเดียวมันไม่พอ