ข้อความ

  PAUSE   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ข้อความ PAUSE พอส
สังกัดค่าย: Bakery Music

D | G |D | G |

 D  จะอยู่ไกลห่างสักเท่าไหBmร่   สิ่งหนึ่งที่ยึดGใจเราอยู่ ผูกไว้Aไม่ให้เราห่างกัน D  คือความห่วงใยที่เธอให้Bmฉัน   คำพูดเหล่านั้Gน.. ที่เธอคAอยส่งมา

   ให้ฉัBmนได้รับรู้ ให้ฉันBmM7นั้นได้มั่นใจ Bm7  ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้Bm6งถึงคุณค่า   ผ่านมาEmจากถ้อยคำนั้น ผ่านมาF#mจากสายตาฉัน G  และสิ่ง ๆ นั้นบอกฉันให้รู้Aตลอดมา

ฉันDและเธอจะเดินไปด้วยกัBmไม่ว่าจะทุGกข์หรือว่าจะสุขสันต์ฉัAนจะมีเธอข้างกายวันDเวลาจะนานสักเพียงไหBmเพื่อนฉันคนนี้Gนั้นไม่มีวันห่างและAไม่มีวันจากไปไหน

D | Bm |G | A |

 D  ในวันที่ฉันไม่มีใคBm   เปิดอ่านข้อความGเก่า ๆ   ช่างมีความหมาAยจากวันนั้น

 D  คือความห่วงใยที่เธอใBmห้ฉัน   ข้อความเหล่านั้Gน.. ที่เธอAคอยส่งมา

* | ** |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G | A |

* | ** |

D | Bm | G | A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ข้อความ PAUSE พอส

เนื้อเพลง ข้อความ PAUSE พอส จะอยู่ไกลห่างสักเท่าไหร่ สิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกัน คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน คำพูดเหล่านั้น ที่เธอคอยส่งมา ให้ฉันได้รับรู้ ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า ผ่านมาจากถ้อยคำนั้น ผ่านมาจากสายตาฉัน และสิ่งๆนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา ฉันและเธอจะเดินไปด้วยกัน ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขสันต์ ฉันจะมีเธอข้างกาย วันเวลาจะนานสักเพียงไหน เพื่อนฉันคนนี้นั้นไม่มีวันห่าง และไม่มีวันจากไปไหน ในวันที่ฉันไม่มีใคร เปิดอ่านข้อความเก่าๆช่างมีความหมายจากวันนั้น คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน ข้อความเหล่านั้น ที่เธอคอยส่งมา