ขอลา

 Pearpilincys สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอลา Pearpilincys
เนื้อร้อง/ทำนอง: Pearpilincysโปรดิวเซอร์: Pearpilincys

D A | Bm G |

ยาDมค่ำนี้A.. มีใครกอดBmไว้..  GแสDงไฟเริ่AมดับลBmง..ทุกทีG..ท้Dองฟ้าเริ่Aมก่อตัBmว..ร้องGไห้ให้ฉัDน..พร้อAมเพรียงBm Gกัน..

ทิ้Dงเอาไว้A เหลือแค่ฉัBmนคนเดีGยวไม่Dมีผู้AใดเหลีBmยวมองกัGมีDใครมอAบความรัBmก..ให้ไหGม..ในDคืนนี้A..มันช่างแสBmนทรมาG

ไม่Dอยากเป็Aนแบบนี้ไม่Bmอยากร้องAไห้อีกฉัEmนว่าฉัGนควรจะจEmบชีวิตลงAสักทีมีBmใครอยากรับรู้A..    มีBmใครจะสนAใจงั้BmนฉันคงAต้องขอลAา ลา ลา..

และตอนนี้DดูสิเขAา..เดินจากBmไปดูสิเขF#mา..เดินไปไกลGแสนไกลไม่พูDด ไม่จา ไม่เอ่F#mย..คำลAถ้าจะขDอ..ให้เขากลับAมามันคงเป็Bmนไปไม่ได้F#mเลยเป็นเพียGงแค่คำขอDวอนยกเว้Emนแต่..ฉันAจะตามเธอไป

D A | Bm F#m |
G D | Em A |

D A | Bm F#m |
G D | Em A |

จากนี้F#mไป.. ฉันต้องฝืGนอีกสักแค่EmไหนกับความจริBmงที่ทรมานจากเธAอไม่เอาอีกแล้ว

** |

D A | Bm G |
D A | Bm G |

SoDrry mom and daAdBut IBm don’t want to breGath anymore

D A | Bm G |

ThanDk you mom and daAdThankBm you for alGl this timD Ae..IBm gotta goG,      ID gotta gAoIBm gotta goG nowคอร์ดเพลง ขอลา Pearpilincys

เนื้อเพลง ขอลา Pearpilincys ยามค่ำนี้ มีใครกอดไว้ แสงไฟเริ่มดับลง ทุกที ท้องฟ้าเริ่มก่อตัว ร้องไห้ให้ฉัน พร้อมเพรียงกัน ทิ้งเอาไว้ เหลือแค่ฉันคนเดียว ไม่มีผู้ใดเหลียวมองกัน มีใครมอบความรัก ให้ไหม ในคืนนี้ มันช่างแสนทรมาน ไม่อยากเป็นแบบนี้ ไม่อยากร้องไห้อีก ฉันว่าฉันควรจะจบชีวิตลงสักที มีใครอยากรับรู้ มีใครจะสนใจ งั้นฉันคงต้องขอลา ลา ลา และตอนนี้ดูสิเขา เดินจากไป ดูสิเขา เดินไปไกลแสนไกล ไม่พูด ไม่จา ไม่เอ่ย คำลา ถ้าจะขอ ให้เขากลับมา มันคงเป็นไปไม่ได้เลย เป็นเพียงแค่คำขอวอน ยกเว้นแต่ ฉันจะตามเธอไป จากนี้ไป ฉันต้องฝืนอีกสักแค่ไหน กับความจริงที่ทรมาน จากเธอไม่เอาอีกแล้ว Sorry mom and dad But I don’t want to breath anymore Thank you mom and dad Thank you for all this time I gotta go, I gotta go I gotta go now


เนื้อหาและภาพในเพลงนี้อาจส่งผลต่อจิตใจ และอาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้หญิงมีภาวะซึมเศร้า เพื่อนของเขาก็พยายาม ช่วยดึงขึ้นมาจากความเศร้า ทำดีด้วย แต่ผู้หญิงไม่รับมันไว้เลย กลับทำแย่ใส่ทุกครั้ง จนวันนึงที่ผู้ชายไม่ไหวแล้ว ก็เลยเลือกถอยออกมา วันนั้นผู้หญิงก็เลือกที่จะจบชีวิตเพราะความเศร้าของตัวเอง และก็ดันคิดขึ้นมาได้ว่ามีเขามันดีกว่าจริงๆ เลยเรียกให้เขามาหา แต่ผู้ชายก็ดันอ่านไม่ตอบ เลยทำให้ผู้หญิงเศร้าหนักกว่าเดิม โทษตัวเองไปใหญ่ แต่ความจริงแล้วคือผู้ชายกำลังรีบวิ่งไปหา ผู้หญิงเศร้ามากจนเดินไปริมรั้ว และจบชีวิตลง โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ชายกำลังวิ่งขึ้นมา และพิมข้อความมาว่า “ มึงรอกูก่อนนะ “ แต่ก็ไม่ทันแล้ว เขาไปแล้ว