เสี้ยวนาที

 PHAMEK แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที PHAMEK
เนื้อร้อง/ทำนอง: PHAMEKดนตรี/โปรดิวเซอร์: PATWAN PPติดต่องานแสดง: 0979977768

B | G#m |E D#m | C#m7 F# |
B | G#m |E D#m | C#m7 F# |

เพียงแค่เสี้ยBวนาทีที่เจอะเจอทำใจฉัG#mนเคลิ้มไปกับเธอเป็นสายEตาที่ไม่อาจD#mเผลอไปมอC#m7งผู้ใด.. F#

เพียงแค่เสี้ยBวนาทีที่สบตาเป็นช่วG#mงเวลา..ที่ตรึงตราหัวEใจ หืมD#m..ให้ใจC#m7มันหลง มันรักF#แค่เพียงแต่เธ(B)

 B  แต่แล้วเรื่องราวก็จบ G#m  เหมือนฉันเป็นตัวตลก   ได้แค่ทำใEห้เธอยิ้ม แค่ทำใD#mห้หัวเราะ C#m7  แต่ว่ายังไม่พอF#หัวใจเธอ

ก็รู้ว่าผิBด แต่พยายามจะทำให้ถูกเพราะรักคือเหตุผลเดีG#mยวที่ในวันนี้ตัวฉันยังอยู่ไหนบอกว่ารักกันมาEก ไหนบอกว่ารักเป็นบ้D#mรักคงลึกซึ้งมาก ๆC#m7มันกัดกินหัวใจจนไม่อาจจะห้าF#แต่ยากให้ฟังกันบ้าง

เพียงแค่อยากจะกอBแค่อยากจะบอกแต่ไม่อาจเดินข้ามเส้นเหมือนเธอแค่เข้ามาปลG#mอบแล้วเธอก็หลอกเอาใจไปขว้างเล่นสัญญาเป็นฝั่งเป็นฝEแล้วที่ผ่านมาเห็นฉันเป็นใคD#mรกันแค่คำว่ารักคำเดียวC#m7มันก็ติดที่ปาก แต่ไม่อยากให้ใครF#ฟัง

* | ** |

ฉันแค่อยากจะจูBบในวันที่ท้ออยากกอดในวันที่ร้องสัญญG#mาจะมีเพียงเธอแม้ไม่ได้เจอะเจอในวันที่ง้อสมองมันสั่งEให้พอ ๆ แต่ใจกลับบอD#mกให้รอ ๆใคร ๆ ก็บอC#m7กให้ยอม ๆ นาฬิกายังบอกF#ให้นอน ๆ

อยู่กับน้ำตBาที่มันไหลริน ยังคงไม่ชินการจากลาที่ผมG#mมันแย่ก็จริง เธอคงไม่อินกับกัญชาเป็นเหมือนหมEาที่เธอให้เฝ้าเหมือนประตูD#mที่เธอไม่เข้าถ้าลองเป็นเธC#m7อข้างในใจคงเศร้านี่ชีวิตจริF#ง ไม่ใช่ในวงเหล้า

แล้วเธอก็บอBกอีก ดูดมันเข้าไปเอาให้ปอดฉีกพูดแล้วให้ฟังไม่ใช่ทำG#mอีกเจ็บเป็นประจำเลยต้องวางบีท กูก็ทำผิด

บุหรี่Eกูหักไปห้าซอง กัญชD#mาไม่ดูด กูเข้านอนคิดถึC#m7งสายตาที่เฝ้ามองไม่มีอะไรF#ระบายได้เท่ากลอน

* | ** |คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที PHAMEK

เนื้อเพลง เสี้ยวนาที PHAMEK เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่เจอะเจอ ทำใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ เป็นสายตาที่ไม่อาจเผลอไปมองผู้ใด เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่สบตา เป็นช่วงเวลา ที่ตรึงตราหัวใจ หืม ให้ใจมันหลง มันรักแค่เพียงแต่เธอ แต่แล้วเรื่องราวก็จบ เหมือนฉันเป็นตัวตลก ได้แค่ทำให้เธอยิ้ม แค่ทำให้หัวเราะ แต่ว่ายังไม่พอหัวใจเธอ ก็รู้ว่าผิด แต่พยายามจะทำให้ถูก เพราะรักคือเหตุผลเดียวที่ในวันนี้ตัวฉันยังอยู่ ไหนบอกว่ารักกันมาก ไหนบอกว่ารักเป็นบ้า รักคงลึกซึ้งมากๆมันกัดกินหัวใจจนไม่อาจจะห้าม แต่ยากให้ฟังกันบ้าง เพียงแค่อยากจะกอด แค่อยากจะบอกแต่ไม่อาจเดินข้ามเส้น เหมือนเธอแค่เข้ามาปลอบ แล้วเธอก็หลอกเอาใจไปขว้างเล่น สัญญาเป็นฝั่งเป็นฝา แล้วที่ผ่านมาเห็นฉันเป็นใครกัน แค่คำว่ารักคำเดียว มันก็ติดที่ปาก แต่ไม่อยากให้ใครฟัง ฉันแค่อยากจะจูบในวันที่ท้อ อยากกอดในวันที่ร้อง สัญญาจะมีเพียงเธอแม้ไม่ได้เจอะเจอในวันที่ง้อ สมองมันสั่งให้พอๆแต่ใจกลับบอกให้รอๆใครๆก็บอกให้ยอมๆนาฬิกายังบอกให้นอนๆ อยู่กับน้ำตาที่มันไหลริน ยังคงไม่ชินการจากลา ที่ผมมันแย่ก็จริง เธอคงไม่อินกับกัญชา เป็นเหมือนหมาที่เธอให้เฝ้า เหมือนประตูที่เธอไม่เข้า ถ้าลองเป็นเธอข้างในใจคงเศร้า นี่ชีวิตจริง ไม่ใช่ในวงเหล้า แล้วเธอก็บอกอีก ดูดมันเข้าไปเอาให้ปอดฉีก พูดแล้วให้ฟังไม่ใช่ทำอีก เจ็บเป็นประจำเลยต้องวางบีท กูก็ทำผิด บุหรี่กูหักไปห้าซอง กัญชาไม่ดูด กูเข้านอน คิดถึงสายตาที่เฝ้ามอง ไม่มีอะไรระบายได้เท่ากลอน