เพลินฤดี

 ปู่จ๋าน ลองไมค์ แร็พ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพลินฤดี PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์
เนื้อร้อง: พิษณุ บุญยืน (PMC)ทำนอง: พิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์)ดนตรี: dj art

F# | C# |D#m | B |F# | C# |D#m | B |

F# | C# |D#m | B |F# | C# |D#m | B |

มอF#ง มองมา มองบนฟ้C#า มองสิเธอมีดวงดารD#mา มีดวงจันทร์ทราคอยส่งยิ้มมBา โบกมือมาทักทายมอF#ง มองไป มองบนฟ้C#า มองสิเธอยามรัตติกาD#mลกำลังจะอันตรธานเพราะอีกไม่นาBนฟ้าทอแสงเป็นประกาย

มองดาวF#ยามราตรีกับหนึ่งนารีอยู่ใต้แสงจันทร์มันสุขC#ในกมลอยากให้วนไปอีกแสนวันฉันว่D#mามันคงจะดีหากพ้นราตรีเราเป็นแฟนกันถ้าเปรียBบรักเป็นทองฉันก็มองว่ามากกว่าแสนตัน

เมื่อได้F#มาเจอเธอเหมือนเติมเต็มช่องว่าในความสุขอยากC#จะเคียงกายสบาย ๆ เมื่อถึงวันหยุดอยาD#mกจะเจอกันในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจันทร์ศุกร์ถ้าเธอBเป็นแฟนฉัน รับประกันจะทำให้มันส์สุด

 F#  แค่เพียงเธC#อข้างกายก็คลาD#mยหนาว   ก่อนรุ่งเช้Bา ก่อนหมอกขาวจะลับเลือนF#ลาง   แสงดาวเดืC#อนจะส่องเป็นพยาD#mนรัก   ให้เรานั้นBรักกันเนิ่นนานปี

 F#  แค่เพียงเธC#อข้างกายก็คลาD#mยหนาว   ก่อนรุ่งเช้Bา ก่อนหมอกขาวจะลับเลือนF#ลาง   แสงตะวัC#นจะส่องเป็นพยานD#mความรัก   ให้เธอกับฉัBนรักกันเนิ่นนานปี

* |

ให้ดาวF#เป็นพยาน ให้ฟ้าเป็นพยานจันทราC#เป็นพยาน ทอแสงรัตติกาลบอกดิD#mนเป็นพยาน บอกฟ้าเป็นพยานจะคอยBบริบาล รับใช้บริการ

หมอกขาวF#เป็นพยาน ลมหนาวเป็นพยานถ้าเธC#อดาวอังคาร ฉันเป็นดาวบริวารให้เรD#mาเป็นพยาน ให้รักเป็นพยานไม่ใช่Bนายธนาคารแต่รักเธอมากมายไปตลอดกาล

** | *** |

F# | C# |D#m | B |F# | C# |D#m | B |

** | *** |

F# | C# |D#m | B |F# | C# |D#m | B |คอร์ดเพลง เพลินฤดี PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์

เนื้อเพลง เพลินฤดี PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์ มอง มองมา มองบนฟ้า มองสิเธอ มีดวงดารา มีดวงจันทร์ทรา คอยส่งยิ้มมา โบกมือมาทักทาย มอง มองไป มองบนฟ้า มองสิเธอ ยามรัตติกาลกำลังจะอันตรธาน เพราะอีกไม่นานฟ้าทอแสงเป็นประกาย มองดาวยามราตรีกับหนึ่งนารีอยู่ใต้แสงจันทร์ มันสุขในกมลอยากให้วนไปอีกแสนวัน ฉันว่ามันคงจะดีหากพ้นราตรีเราเป็นแฟนกัน ถ้าเปรียบรักเป็นทอง ฉันก็มองว่ามากกว่าแสนตัน เมื่อได้มาเจอเธอ เหมือนเติมเต็มช่องว่าในความสุข อยากจะเคียงกายสบายๆเมื่อถึงวันหยุด อยากจะเจอกันในทุกๆวัน ไม่ว่าจันทร์ศุกร์ ถ้าเธอเป็นแฟนฉัน รับประกันจะทำให้มันส์สุด แค่เพียงเธอข้างกายก็คลายหนาว ก่อนรุ่งเช้า ก่อนหมอกขาวจะลับเลือนลาง แสงดาวเดือนจะส่องเป็นพยานรัก ให้เรานั้นรักกันเนิ่นนานปี แค่เพียงเธอข้างกายก็คลายหนาว ก่อนรุ่งเช้า ก่อนหมอกขาวจะลับเลือนลาง แสงตะวันจะส่องเป็นพยานความรัก ให้เธอกับฉันรักกันเนิ่นนานปี ให้ดาวเป็นพยาน ให้ฟ้าเป็นพยาน จันทราเป็นพยาน ทอแสงรัตติกาล บอกดินเป็นพยาน บอกฟ้าเป็นพยาน จะคอยบริบาล รับใช้บริการ หมอกขาวเป็นพยาน ลมหนาวเป็นพยาน ถ้าเธอดาวอังคาร ฉันเป็นดาวบริวาร ให้เราเป็นพยาน ให้รักเป็นพยาน ไม่ใช่นายธนาคาร แต่รักเธอมากมายไปตลอดกาล