เพียงพอ

 Potato สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพียงพอ POTATO โปเตโต้
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: POTATOสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

B | E |B | E |B | E |

ชีวิBตบางคน..ดิ้นรนจนเกินคำว่าEพอดีที่มีก็ดูว่าน้อBยอะไร ได้มาก็ยังไม่ค่อEยพอใจ

   ฉัC#mนอาจจะเป็นอย่างนั้E   กำลังแข่งขัBน.. แก่งแย่G#mงชิงกันไป C#m  แต่เหตุที่ฉันEไม่เป็นอย่างใคF#

บังเอิญว่าฉันBมีเธอก็เลยไม่เคยต้องการไขว่คว้Eาอะไรไม่ดิ้นให้ทรมานหวั่นไหC#mวไม่หยุด Eและมั่นคงกว่าเดิF#

ตั้งแต่ที่ฉันBมีเธอก็รู้ว่าความต้องการหมดแล้Eวไม่มีไม่ต้องทะเยอทะยาน แค่นี้C#mก็สุข Eทุกวันแค่มีF#เธอฉัน ยังไงก็เพียงพอ

B | E |

ชีวิตBบางคน..วิ่งวนไม่เจอคำว่าEพอดีเพราะมั่วแต่มองที่หมายBไปไกลไม่เคยจะมองค้นหEาข้างกาย

* | ** |

G#m | E |G#m | F# |
G#m | E |F# | F# |

B | E |B | E |

* | ** |

B |คอร์ดเพลง เพียงพอ POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง เพียงพอ POTATO โปเตโต้ ชีวิตบางคน ดิ้นรนจนเกินคำว่าพอดี ที่มีก็ดูว่าน้อยอะไร ได้มาก็ยังไม่ค่อยพอใจ ฉันอาจจะเป็นอย่างนั้น กำลังแข่งขัน แก่งแย่งชิงกันไป แต่เหตุที่ฉันไม่เป็นอย่างใคร บังเอิญว่าฉันมีเธอ ก็เลยไม่เคยต้องการไขว่คว้าอะไร ไม่ดิ้นให้ทรมานหวั่นไหวไม่หยุด และมั่นคงกว่าเดิม ตั้งแต่ที่ฉันมีเธอ ก็รู้ว่าความต้องการหมดแล้วไม่มี ไม่ต้องทะเยอทะยาน แค่นี้ก็สุข ทุกวันแค่มีเธอฉัน ยังไงก็เพียงพอ ชีวิตบางคน วิ่งวนไม่เจอคำว่าพอดี เพราะมั่วแต่มองที่หมายไปไกล ไม่เคยจะมองค้นหาข้างกาย