รักเธอไปทุกวัน

 Potato สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเธอไปทุกวัน POTATO โปเตโต้
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: NY-Qสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bmaj7 | G#m7 |C#m7 | Em7 |

Bmaj7 | G#m7 |C#m7 | Em7 |
D#m7 | G#m7 |C#m7 | F# |

เหนื่Bmaj7อย แต่ไม่ยอG#m7ม ฉันพร้อC#m7มที่จะเดินต่อเชื่Em7อว่าจะต้องมีคนที่รD#m7อเอาใจมาแลกG#m7หัวใจของฉันC#m7ไป ไม่ทำF#ร้ายกันอีก

   (เพราEะ)เท่าที่ผ่านมา   น้ำEmตาเสียไปD#m7ในสิ่งที่คล้าG#m7ยกับความรัก C#m7  จากคนหนึ่งถึงF#อีกคน   ผลลงD#m7เอยจบก็เหมือG#m7นกัน คือฉันC#m7เจ็บ..   F#

เลยเก็บใจเอาไว้รBmaj7คนที่พG#m7อดีทุกอย่างเข้ากับฉัC#m7คนที่มีF#หัวใจเหมือนกัD#m7น คนนั้นG#m7เป็นเธอได้C#m7 F#ไหมก็หัวใจมันบอBmaj7ยอมทุกสิ่G#m7ง ยอมทุกอย่างให้กับเธC#m7แม้ปลาF#ยทางอาจจะได้เจD#m7อ..ความผิดG#m7หวังแต่ถึงC#m7ยังไง..ก็จะรัEm7กเธอไปF#(อย่างนั้น/ทุกวัน)

E | E |

Bmaj7ต่..ใจของเธG#m7รักC#m7ใครบางคนอยู่ หรืEm7อว่ายังไม่มีคนที่ดูD#m7ใจกันตัวฉันG#m7นั้นยัง..ไม่รู้C#m7เลย แต่ขอF#ให้ไม่มีเถอะ

* | ** |

Bmaj7 | G#m7 |C#m7 | Em7 |
D#m7 | G#m7 |C#m7 | F# |

* | ** |

Bmaj7 | G#m7 |C#m7 | Em7 |
D#m7 | G#m7 |C#m7 |

จะรักF#เธอไปทุกวัE | E Bน..คอร์ดเพลง รักเธอไปทุกวัน POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง รักเธอไปทุกวัน POTATO โปเตโต้ เหนื่อย แต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ เชื่อว่าจะต้องมีคนที่รอเอาใจมาแลกหัวใจ ของฉันไป ไม่ทำร้ายกันอีก (เพราะ)เท่าที่ผ่านมา น้ำตาเสียไปในสิ่งที่คล้ายกับความรัก จากคนหนึ่งถึงอีกคน ผลลงเอยจบก็เหมือนกัน คือฉันเจ็บ เลยเก็บใจเอาไว้รอ คนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉัน คนที่มีหัวใจเหมือนกัน คนนั้นเป็นเธอได้ไหม ก็หัวใจมันบอก ยอมทุกสิ่ง ยอมทุกอย่างให้กับเธอ แม้ปลายทางอาจจะได้เจอ ความผิดหวัง แต่ถึงยังไง ก็จะรักเธอไป(อย่างนั้น/ทุกวัน) แต่ ใจของเธอ รักใครบางคนอยู่ หรือว่ายังไม่มีคนที่ดูใจกัน ตัวฉันนั้นยัง ไม่รู้เลย แต่ขอให้ไม่มีเถอะ จะรักเธอไปทุกวัน