อย่าฟ่าวได้บ่

 เปรม สะแบงบิน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าฟ่าวได้บ่ เปรม สะแบงบิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: INDYเรียบเรียง: ขวัญ ภูเขียวสังกัดค่าย: สะแบงบินติดต่องานแสดง: 0821084538

C#m | A |F#m | G# |
C#m | A |F#m | G# | G# |

ฮู้C#m.. ว่าเจ้าเบิดฮักBจากอ้ายบ่มีAทางใด๋..ที่เฮBาสิกลับไปเหมือC#mนเดิมฮักเฮC#mา.. บ่มีทางสร้างBก่อต่อเติมมันคือAจุดเริ่ม..ที่เจ้BาสิเดินจากC#mไป

 F#m  แต่หากในใจเจ้า..มีฮักC#mของเฮาตกค้าง D  อ้ายอยากใช้มัน ขอนาBง..เป็นเทื่อสุดท้าย

อย่าฟ่าวถิ่มอ้ายได้Eบ่ อยู่ต่อกับอ้ายสาBหล่าคุกเข่าลงตรงAหน้า ได้โปรดอย่าถิ่มอ้ายEไปขาดเจ้Aาเคียงข้าง ส่ำทาG#mงบ่มีแสงC#mไฟชีวิตAอ้ายเบิดความหมาย.. Bหากขาดเจ้าไปคนดี

C#m | A |F#m | G# |

ใจC#mดวงนี้.. ทุ่มฮักBคนดี บ่มีเหลือบ่Aได้เผื่อใจไว้B ในมื้อที่บ่C#mมีเจ้ามีทาC#mงบ่หล่า.. เฮาสิกลับBมาฮักกันคือเก่าหากบ่Aมีเจ้า..B อ้ายคงเหงาจC#mนตาย

* |

E | B |A | E |
C#m | D |B | B |

* | ** |

 A     ชีวิตAmอ้ายเบิดความหมาย..B      หากขาดเจ้าไปคนดี

C#m | A |F#m | G# |C#m |คอร์ดเพลง อย่าฟ่าวได้บ่ เปรม สะแบงบิน

เนื้อเพลง อย่าฟ่าวได้บ่ เปรม สะแบงบิน ฮู้ ว่าเจ้าเบิดฮักจากอ้าย บ่มีทางใด๋ ที่เฮาสิกลับไปเหมือนเดิม ฮักเฮา บ่มีทางสร้างก่อต่อเติม มันคือจุดเริ่ม ที่เจ้าสิเดินจากไป แต่หากในใจเจ้า มีฮักของเฮาตกค้าง อ้ายอยากใช้มัน ขอนาง เป็นเทื่อสุดท้าย อย่าฟ่าวถิ่มอ้ายได้บ่ อยู่ต่อกับอ้ายสาหล่า คุกเข่าลงตรงหน้า ได้โปรดอย่าถิ่มอ้ายไป ขาดเจ้าเคียงข้าง ส่ำทางบ่มีแสงไฟ ชีวิตอ้ายเบิดความหมาย หากขาดเจ้าไปคนดี ใจดวงนี้ ทุ่มฮักคนดี บ่มีเหลือ บ่ได้เผื่อใจไว้ ในมื้อที่บ่มีเจ้า มีทางบ่หล่า เฮาสิกลับมาฮักกันคือเก่า หากบ่มีเจ้า อ้ายคงเหงาจนตาย ชีวิตอ้ายเบิดความหมาย หากขาดเจ้าไปคนดี