เวลา

 P6ICK SARAN VAREEONE แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เวลา SARAN X P6ICK X VAREEONE
เนื้อร้อง: SARAN, P6ICK, VAREEONE

F | F |G | G |Am |Am |G | G |

ให้วันเวลาFมันเดินตรงไปอย่างนั้นฝากนาฬิกาGให้ใครบางคนปิดมันตอบคำถามAmแค่ใช้ชีวิตวัน ๆช่างใครจะมีปัญหGา ช่างใครจะเป็นตำนาน

ตัวกูนอนไม่ได้F ตอนนี้ข้างนอกอากาศมันหนาวthink about weed for weGekตอนนี้ยังไม่มีอย่างเขาทำพันธะสัญญากับทีAmว่ากูต้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วกูไม่อยากเป็นคนพูดไม่จริGง เป็นคนขี้แพ้

กูไม่อยากเป็นทั้งหมดในทุกอย่างที่เขาพูดFกันจะไม่ยอมให้ใครมาลูบคม สบัดปลายพู่Gกันขอบคุณทุกความจริงใจจากผู้คนอยากเห็นวันหนึ่Amง วันที่มันมีไรดีกว่านี้กูอยากโตไปกับทีGม ช่วยบางคนที่ไม่มีให้ยิ้มthank some on me

ฉันต้องโทษตัวเธFอให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปรู้ว่าวันเวลGามันคงเป็นการเสี่ยงทายแม้ว่ามันไม่ดีAm จะไม่มีวันเปลี่ยนใจยืนบนเวทีGเหมือนใช้ชีวิตเสี่ยงทาย

รู้สึกว่ากาลเวลFาทำให้ฟ้ามืดลงโลกทำร้ายคนดีทำร้ายคนซื่อตรงน้ำหนักหัวใจGบางทีเป็นคลื่นลมมันเลยเป็นเหตุผลที่พ่อกูตั้งชื่อโอม

โดนกระทืAmบ แล้วกูก็เคยกระทืบคนวงการเชี่ยนี้ถ้าไม่ดับก็ขึ้นลงเวทีนี้Gพวกกูพร้อมจะขึ้นชนกูไม่เคยอวยกันเอง ไม่ต้องการคำชื่นชม

ยังมีลมหายใจFใช้ในปลายสนามกูปากกัดตีนถีบจนต้องคายอาหารช่างแม่งเหอะสัตGว์ ไม่สนใครจะถามและคนในครอบครัวกูมีแต่นายทหาร

กูจะเป็นศิลปิAmน แหวกทางหน่อยเว้ยสิงห์จะบินและกูหกล้มมาบนหินกับดิGและกูไม่เอาสองอย่างก็คือหญิงกับปลิงและสายเลือดนักสู้มาตั้งแต่ตอนที่ตFายังไม่เปิดกูจะขอตายถ้าหากเนตรยังไม่เบิกถ้าชีวิตนี้กูยังไม่ถวาGยให้กับ RAPและกูไม่รู้จัก GANG งั้นกูขอเลือกไม่เกิด

หมัดสองข้างหลังจากนี้Amจะไม่เสิร์ฟเสียงที่ทำร้ายหลังจากนี้จะไม่เปิดรู้ว่าอะไรที่มันแย่Gหลังจากนี้ทำได้แค่ภาวนาให้ไม่เกิดโตแต่สมองยังไม่เติบ

เคยนอนบนเตียFงที่ไม่มีหมอนโลกใบนี้มันสอนโตแล้วมึงต้องอดทนทุกอัฐิGบนโลกใช้ชีวิตบริโภคก่อนตะวันจะดับและตกลง

ในเวลAmาที่มี ไม่ใช่เวลาที่ดีแต่ปัจจุบันคือทุกสิ่งที่จริงสยายปีกGบนอากาศให้พวกมึงรู้ว่าใครที่บิน

ราตรีนี้อีกยาวFไกล กูกับเพื่อนจะกอดคอกันไปเมาใครที่คิดทำร้าย GANG กูเอาตGายตามล่าแบงค์กระดาษใบเทาธรรมดาไม่เป็นไรนี้สไตล์Amเราในบางครั้งรู้สึกตัวว่ามันเบาไปและนึกสิ่งที่เคยได้Gกระทำจะนำพาฉันไปอยู่บนดาวใด

ติดกาวใจFให้มันเชื่อมสนิทร่วมทางไปกับเพื่อนสนิทและบางเรื่อGงที่ยังไม่ชัวร์เตือนตัวเตือนใจอย่าไปเชื่อสนิทใจมันร้อAmนจนเครื่องจะติดชนแม่งกูไม่เลือกจะหลีกเหนือGฟ้ายังมีฟ้ามึงเก่งแค่ไหนกูจะท้าไปเอาแม่งมาอีก

* | * |คอร์ดเพลง เวลา SARAN X P6ICK X VAREEONE

เนื้อเพลง เวลา SARAN X P6ICK X VAREEONE ให้วันเวลามันเดินตรงไปอย่างนั้น ฝากนาฬิกาให้ใครบางคนปิดมัน ตอบคำถามแค่ใช้ชีวิตวัน ๆ ช่างใครจะมีปัญหา ช่างใครจะเป็นตำนาน ตัวกูนอนไม่ได้ ตอนนี้ข้างนอกอากาศมันหนาว think about weed for week ตอนนี้ยังไม่มีอย่างเขา ทำพันธะสัญญากับทีม ว่ากูต้องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว กูไม่อยากเป็นคนพูดไม่จริง เป็นคนขี้แพ้ กูไม่อยากเป็นทั้งหมดในทุกอย่างที่เขาพูดกัน จะไม่ยอมให้ใครมาลูบคม สบัดปลายพู่กัน ขอบคุณทุกความจริงใจจากผู้คน อยากเห็นวันหนึ่ง วันที่มันมีไรดีกว่านี้ กูอยากโตไปกับทีม ช่วยบางคนที่ไม่มีให้ยิ้ม thank some on me ฉันต้องโทษตัวเธอให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไป รู้ว่าวันเวลามันคงเป็นการเสี่ยงทาย แม้ว่ามันไม่ดี จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ ยืนบนเวทีเหมือนใช้ชีวิตเสี่ยงทาย รู้สึกว่ากาลเวลาทำให้ฟ้ามืดลง โลกทำร้ายคนดีทำร้ายคนซื่อตรง น้ำหนักหัวใจบางทีเป็นคลื่นลม มันเลยเป็นเหตุผลที่พ่อกูตั้งชื่อโอม โดนกระทืบ แล้วกูก็เคยกระทืบคน วงการเชี่ยนี้ถ้าไม่ดับก็ขึ้นลง เวทีนี้พวกกูพร้อมจะขึ้นชน กูไม่เคยอวยกันเอง ไม่ต้องการคำชื่นชม ยังมีลมหายใจใช้ในปลายสนาม กูปากกัดตีนถีบจนต้องคายอาหาร ช่างแม่งเหอะสัตว์ ไม่สนใครจะถาม และคนในครอบครัวกูมีแต่นายทหาร กูจะเป็นศิลปิน แหวกทางหน่อยเว้ยสิงห์จะบิน และกูหกล้มมาบนหินกับดิน และกูไม่เอาสองอย่างก็คือหญิงกับปลิง และสายเลือดนักสู้มาตั้งแต่ตอนที่ตายังไม่เปิด กูจะขอตายถ้าหากเนตรยังไม่เบิก ถ้าชีวิตนี้กูยังไม่ถวายให้กับ RAP และกูไม่รู้จัก GANG งั้นกูขอเลือกไม่เกิด หมัดสองข้างหลังจากนี้จะไม่เสิร์ฟ เสียงที่ทำร้ายหลังจากนี้จะไม่เปิด รู้ว่าอะไรที่มันแย่ หลังจากนี้ทำได้แค่ภาวนาให้ไม่เกิด โตแต่สมองยังไม่เติบ เคยนอนบนเตียงที่ไม่มีหมอน โลกใบนี้มันสอนโตแล้วมึงต้องอดทน ทุกอัฐิบนโลกใช้ชีวิตบริโภค ก่อนตะวันจะดับและตกลง ในเวลาที่มี ไม่ใช่เวลาที่ดี แต่ปัจจุบันคือทุกสิ่งที่จริง สยายปีกบนอากาศให้พวกมึงรู้ว่าใครที่บิน ราตรีนี้อีกยาวไกล กูกับเพื่อนจะกอดคอกันไปเมา ใครที่คิดทำร้าย GANG กูเอาตาย ตามล่าแบงค์กระดาษใบเทา ธรรมดาไม่เป็นไรนี้สไตล์เรา ในบางครั้งรู้สึกตัวว่ามันเบาไป และนึกสิ่งที่เคยได้กระทำ จะนำพาฉันไปอยู่บนดาวใด ติดกาวใจให้มันเชื่อมสนิท ร่วมทางไปกับเพื่อนสนิท และบางเรื่องที่ยังไม่ชัวร์ เตือนตัวเตือนใจอย่าไปเชื่อสนิท ใจมันร้อนจนเครื่องจะติด ชนแม่งกูไม่เลือกจะหลีก เหนือฟ้ายังมีฟ้า มึงเก่งแค่ไหนกูจะท้าไปเอาแม่งมาอีก