ห้ามใจ (Unstoppable)

 SIZZY สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห้ามใจ (Unstoppable) SIZZY
เนื้อร้อง/ทำนอง: KANGSOMKSเรียบเรียง: KANGSOMKSสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | C/E |Dm | C |
F | C/E |Dm | C |

ทำไมFนะ ทำไมนะชีวิC/Eตมันต้องวุ่นวายแบบนี้Dmทำไมต้องมาCว้าวุ่นหัวใจ

ก็รู้ดีFเธอมีใคร และมีC/Eคนที่คู่ควรกับเธDmเลยไม่เคยคิCดจะไปสนใจ

แต่ทำไมใFจมันเต้น ตึกตั๊กในทุกครั้C/Eงที่เธอเข้ามาทักเป็นมาพักDmใหญ่ ๆ จนเริ่มจะใจไม่ดีC

ใช่ใช่ไหFมไม่อยากจะทึกทักคิดเอาเอC/Eงว่ามันเป็นความรักเป็นอะไรDmหัวใจ ทำไมนิสัยไม่ดีC

พยายามไม่รัFกแต่มันก็ทำไม่ง่ายC/Eห้ามหัวใจเอาไDmว้ แต่มันแทบทนไม่ไหCก็เธอนั้นแสนดีA# และฉันก็รู้ดีAmว่าไม่ควรรักอยากจะมัGmดหัวใจเอาไว้ไม่ให้ไA#mไม่ให้หวั่นไหCวเมื่อใกล้เธอ

F | C/E |Dm | C |

ก็คFงน่าจะดี ถ้าไม่มีC/Eเหตุผลที่ต้องพบกัDmก็คงไม่ต้อCงมานั่งกลุ้มใจ

จะมีFเวทมนตร์ใด ที่จะทำC/Eให้หัวใจมันด้านชDmเวลาที่เผลCอไปสบตาเธอ

มันทำให้Fใจมันเต้น ตึกตั๊กในทุกครั้C/Eงที่เธอเข้ามาทักเป็นมาพักDmใหญ่ ๆ จนเริ่มจะใจไม่ดีC

ใช่ใช่ไหFม ไม่อยากจะทึกทักคิดเอาเอC/Eงว่ามันเป็นความรักเป็นอะไDmรหัวใจ ทำไมนิสัยไม่ดีC

* | * |

F | C/E |Dm | C |คอร์ดเพลง ห้ามใจ SIZZY

เนื้อเพลง ห้ามใจ SIZZY ทำไมนะ ทำไมนะ ชีวิตมันต้องวุ่นวายแบบนี้ ทำไมต้องมาว้าวุ่นหัวใจ ก็รู้ดีเธอมีใคร และมีคนที่คู่ควรกับเธอ เลยไม่เคยคิดจะไปสนใจ แต่ทำไมใจมันเต้น ตึกตั๊ก ในทุกครั้งที่เธอเข้ามาทัก เป็นมาพักใหญ่ๆจนเริ่มจะใจไม่ดี ใช่ใช่ไหมไม่อยากจะทึกทัก คิดเอาเองว่ามันเป็นความรัก เป็นอะไรหัวใจ ทำไมนิสัยไม่ดี พยายามไม่รักแต่มันก็ทำไม่ง่าย ห้ามหัวใจเอาไว้ แต่มันแทบทนไม่ไหว ก็เธอนั้นแสนดี และฉันก็รู้ดีว่าไม่ควรรัก อยากจะมัดหัวใจเอาไว้ไม่ให้ไป ไม่ให้หวั่นไหวเมื่อใกล้เธอ ก็คงน่าจะดี ถ้าไม่มีเหตุผลที่ต้องพบกัน ก็คงไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจ จะมีเวทมนตร์ใด ที่จะทำให้หัวใจมันด้านชา เวลาที่เผลอไปสบตาเธอ มันทำให้ใจมันเต้น ตึกตั๊ก ในทุกครั้งที่เธอเข้ามาทัก เป็นมาพักใหญ่ๆจนเริ่มจะใจไม่ดี ใช่ใช่ไหม ไม่อยากจะทึกทัก คิดเอาเองว่ามันเป็นความรัก เป็นอะไรหัวใจ ทำไมนิสัยไม่ดี