ออกเดินทาง

 เต้ I'm Jogging อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ออกเดินทาง เต้ I'm Jogging
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุกิจติพล ใจบุญเรียบเรียง: สุกิจติพล ใจบุญติดต่องานแสดง: 0909828279

ลมC#mทะเล กลิ่นดินภูเขEอาจทำให้ลืมเรื่องราวBเก่า ๆ ..พาC#mดวงใจที่มันเปลี่ยวเหEงาออกไปเผชิญโลกควาBมเป็นจริง..

แล้วAฉันนั้นก็ตัดสินใจEจะออกเดินทBางเพื่อตามหาคำF#mตอบ..แม้Aผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรE ก็ปล่อยมันไปB..

เก็C#mบเสื้อผ้าใส่ในกระเป๋Eเดินทางออกไปด้วยใจBเทา ๆ ..ควาC#mมทรงจำที่เคยมีเราEแบกมันไปทิ้งไว้ตรงBกลางทาง..

ฉันAได้พบผู้คนมากมEายระหว่างเดินทาBง เพื่อตามหาคำF#mตอบ..เรื่อAงทุกข์ร้อนภายในหัวใEจ ก็เริ่มจางไปB..

   ทำให้ได้รู้A โลกที่ไม่มีEเธอ   โลG#กที่ฉันนั้นได้C#mค้นพบเจอ F#m  ยังมีอะไรอีกมากมาBยที่ต้องค้นหEา..

   ปลดปล่อยอารมAณ์..ความโศกเศร้าเสียEใจ   เดินG#ทางไปกับคราC#mบน้ำตา ก็ยังดีF#mกว่า..   ต้องจBมอยู่กับเรื่องราวในใจE..

กาC#mรเดินทางช่วยทำให้ฉันEเปลียนแปลงจิตใจให้มีBพลัง..วัC#mนเวลาแห่งความผิดหวัEกลับกลายเป็นเพียงเรื่องธBรรมดา..

* | ** | *** |

A | E |G# | C#m |
F#m | B |E | E |

** | *** | *** |

ลมC#mทะเล กลิ่นดินภูเขEอาจทำให้ลืมเรื่องราวBเก่า ๆ ..คอร์ดเพลง ออกเดินทาง เต้ I'm Jogging

เนื้อเพลง ออกเดินทาง เต้ I'm Jogging ลมทะเล กลิ่นดินภูเขา อาจทำให้ลืมเรื่องราวเก่าๆ พาดวงใจที่มันเปลี่ยวเหงา ออกไปเผชิญโลกความเป็นจริง แล้วฉันนั้นก็ตัดสินใจจะออกเดินทาง เพื่อตามหาคำตอบ แม้ผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร ก็ปล่อยมันไป เก็บเสื้อผ้าใส่ในกระเป๋า เดินทางออกไปด้วยใจเทาๆ ความทรงจำที่เคยมีเรา แบกมันไปทิ้งไว้ตรงกลางทาง ฉันได้พบผู้คนมากมาย ระหว่างเดินทาง เพื่อตามหาคำตอบ เรื่องทุกข์ร้อนภายในหัวใจ ก็เริ่มจางไป ทำให้ได้รู้ โลกที่ไม่มีเธอ โลกที่ฉันนั้นได้ค้นพบเจอ ยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องค้นหา ปลดปล่อยอารมณ์ ความโศกเศร้าเสียใจ เดินทางไปกับคราบน้ำตา ก็ยังดีกว่า ต้องจมอยู่กับเรื่องราวในใจ การเดินทางช่วยทำให้ฉัน เปลียนแปลงจิตใจให้มีพลัง วันเวลาแห่งความผิดหวัง กลับกลายเป็นเพียงเรื่องธรรมดา ลมทะเล กลิ่นดินภูเขา อาจทำให้ลืมเรื่องราวเก่าๆ