เปิดไทม์ไลน์

 เต้ย อธิบดินทร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อธิบดินทร์เรียบเรียง: วิลเลี่ยม (พลรัตน์ ไพภิบาล)สังกัดค่าย: TSir Sound (ทีเซอร์ซาวด์)ติดต่องานแสดง: 0623400879

Am G | F E |
Am G | F E |

 Am  คั่นคนมันสิดีG เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดีAm   คั่นคนมันบ่ดีG เรื่องบ่มีกะแล่นหAm   ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่ดีG ยังหลับหูหลับFตา   ไผ๋สิเว้Dmา ไผ๋สิว่Gา.. เธอบ่เคยสนAmใจ..   G

 Am  สิผิดศีลข้อใด๋G มันบ่แม่นดอกปัญหาAm   เพราะกะผิดตลอดมGา จนว่าเป็นดอกนิสัยAm   คิดว่าคนบ่ฮู้G เธอกะแฮ่ง..ดอFกได้ใจ   ลึกแฮ่งลึกDmลงไป   ผู้ หลอยกิGน ลี้กิน บาปCหนา..G

ที่ติดเชื้Dmอ มันยังพอรักษาAmได้แต่ติดใDmจ มันรักษายาAmหมามีแค่Dmเดือน 9 ที่มันAmอยากแต่คนผู้นี้F.. ได้ตลอดเวGลา..

เปิดไทม์ไลFน์ให้อ้ายได้บ้Gว่าเจ้าไปพ้EmอกับไผมาAmแหน่คนที่ควรฮัFก เจ้าคือบ่เคยแคGร์มันเป็นแม่มันCหยัง.E.เปิดไทม์ไลFน์ให้อ้ายได้ฮู้Gว่าเจ้าไปอยู่Emกับไผต่อAmไผมาตรกาDmรป้องกัน เจ้าคงสิบ่Emเคยใส่อ้ายอยากฮู้F อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋G..(ในหัวใจCเจ้า)

 Am  คือสิเลาะแพร่เชื้Gอให้คนเชื่อดอกเสน่Amห์   คือสิคิดว่าเท่Gห์ ให้คนเปย์ได้สุบ่อAm   คือสิคิดว่าดีG มีแต่คนมาFออนซอน..   เปลี่ยนห้Dmอง เปลี่ยนคนร่วมนอGน..ได้อยู่สุมื้C

Am Em | Am Em |
F Em | C E |

F G | Em Am |Dm Em | Am |

* | ** | ** |

Am G | F Em | ( x2 ) | Am |คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อเพลง เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์ คั่นคนมันสิดี เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดี คั่นคนมันบ่ดี เรื่องบ่มีกะแล่นหา ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่ดี ยังหลับหูหลับตา ไผ๋สิเว้า ไผ๋สิว่า เธอบ่เคยสนใจ สิผิดศีลข้อใด๋ มันบ่แม่นดอกปัญหา เพราะกะผิดตลอดมา จนว่าเป็นดอกนิสัย คิดว่าคนบ่ฮู้ เธอกะแฮ่ง ดอกได้ใจ ลึกแฮ่งลึกลงไป ผู้ หลอยกิน ลี้กิน บาปหนา ที่ติดเชื้อ มันยังพอรักษาได้ แต่ติดใจ มันรักษายาก หมามีแค่เดือน 9 ที่มันอยาก แต่คนผู้นี้ ได้ตลอดเวลา เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ้อ ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่ คนที่ควรฮัก เจ้าคือบ่เคยแคร์ มันเป็นแม่มันหยัง เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้ ว่าเจ้าไปอยู่กับไผต่อไผ มาตรการป้องกัน เจ้าคงสิบ่เคยใส่ อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋ (ในหัวใจเจ้า) คือสิเลาะแพร่เชื้อให้คนเชื่อดอกเสน่ห์ คือสิคิดว่าเท่ห์ ให้คนเปย์ได้สุบ่อน คือสิคิดว่าดี มีแต่คนมาออนซอน เปลี่ยนห้อง เปลี่ยนคนร่วมนอน ได้อยู่สุมื้อ