ความในใจ

 ต้อม เรนโบว์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความในใจ ต้อม เรนโบว์
สังกัดค่าย: RS

Cm | Gm |G# | Gm |
Fm | Gm |G# A# | Cm Cm |

หากมีใคCmรคนนั้น..เขาทำGmใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปรไปFmจากใจ เพราะใจCmเธอทำให้เศร้าฝาA#กความจริD#ง ฝากไป ของใจCmใครคนหนึ่งคอA#ยคนึGmงรำพึงแต่Cmเธอ..

หากไปดีCm มีรัก รักจGmงมั่นคงแน่นอนหากคลานคลอFmนจากลา น้ำตCmาเธอคงล้นเอ่อบอA#กความจริD#งเถิดหนา ฉันมาCmเอาใจเพียงเธอคอA#ยพบเจGmอละเมอเหม่Cmอหา..

หากวันนี้G# เขาคGmงทำเธอผิดหวัCmหาA#กวันนั้G#น..ฉันยัA#งมีชีวิD#ตอยู่จะดูแFmลปลอบใจ..ให้เธCmอลืมความหลังใจA#ฉันยังรอเธอไม่Gห่าง..

จดจำคำCm โปรดจำ คำนี้ คำนี้ฉันมีGmคำเดียวที่บอกออกจากใFmจ ฝากไป ฝากกาย ฝากใจมิคลาCmยดวงใจให้หวั่นจะA#รอคอD#ยแต่เธอ รักเธCmอ เธอคงมั่นคอA#ยนับวัGmนให้เธอกลับCmมา..

Cm | Gm |Fm | Cm A# |
D# | Cm |A# Gm | Cm | Cm |

* | ** |

A#ะรอคอD#ยแต่เธอ รักเธCmอ เธอคงมั่นคอA#ยนับวัGmนให้เธอกลับCmมา..

Cm | Gm |G# A# | Cm |คอร์ดเพลง ความในใจ ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง ความในใจ ต้อม เรนโบว์ หากมีใครคนนั้น เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปรไปจากใจ เพราะใจเธอทำให้เศร้า ฝากความจริง ฝากไป ของใจใครคนหนึ่ง คอยคนึงรำพึงแต่เธอ หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลานคลอนจากลา น้ำตาเธอคงล้นเอ่อ บอกความจริงเถิดหนา ฉันมาเอาใจเพียงเธอ คอยพบเจอละเมอเหม่อหา หากวันนี้ เขาคงทำเธอผิดหวัง หากวันนั้น ฉันยังมีชีวิตอยู่ จะดูแลปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง จดจำคำ โปรดจำ คำนี้ คำนี้ ฉันมีคำเดียวที่บอก ออกจากใจ ฝากไป ฝากกาย ฝากใจ มิคลายดวงใจให้หวั่น จะรอคอยแต่เธอ รักเธอ เธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา จะรอคอยแต่เธอ รักเธอ เธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา