เด็กมันยั่ว

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ

F | C |F | C |
F | F |A# C | F |F | F |

เด็กมันยั่Fวเลยหลวมตัวไปหน่Fอยผีซ้ำด้ามพลFอยถึงคราวมันต้องเปลืองตัCผู้หมวดครัFบ ถึงจะจับผมก็ไม่กลัDmที่ผมทำชั่A#ว เพราะเด็กมันยั่DmวจริงGm C ๆ

เด็กมันยั่Fวเลยหลวมตัวไปหน่Fอยเช้าขึ้นเด็กคอFย..มาทำเป็นยุ่A#งหนุงหนิCแล้วแม่คุณหFนูก็น่าเอ็นดูจริง Gmถ้าผมทำนิ่Fง โลกจะติงCชายชาF C

ผู้หมวดครัFบ หมวดจะทำD#ไฉนFเมื่อหมวดหิวข้าD#วตาลาFแต่ข้าวไม่มีA#สักขนาCมีคนใจบุFญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาFยกให้ถึงบ้าA#น หมวดคงไม่ขว้างจานเGm Cสีย

เด็กมันยั่FวเลยหลวมตัวบานเบFอะหมวดครับจับเถFอะผมไม่อยากเจอะกับเมีCหมวดครัFบจับผมไปกักขังเสีGmถ้าปล่อยผมไปเจอเมีFคงเจอขวCดเบียร์..หัFวบาน

F | C |F | C |
F | F |A# C | F |F | F |

* | ** | *** | **** |

F | C |F |คอร์ดเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง เด็กมันยั่ว ยอดรัก สลักใจ เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อย ผีซ้ำด้ามพลอย ถึงคราวมันต้องเปลืองตัว ผู้หมวดครับ ถึงจะจับผมก็ไม่กลัว ที่ผมทำชั่ว เพราะเด็กมันยั่วจริงๆ เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อย เช้าขึ้นเด็กคอย มาทำเป็นยุ่งหนุงหนิง แล้วแม่คุณหนูก็น่าเอ็นดูจริงๆถ้าผมทำนิ่ง โลกจะติงชายชาญ ผู้หมวดครับ หมวดจะทำไฉน เมื่อหมวดหิวข้าวตาลาย แต่ข้าวไม่มีสักขนาน มีคนใจบุญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาน ยกให้ถึงบ้าน หมวดคงไม่ขว้างจานเสีย เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวบานเบอะ หมวดครับจับเถอะ ผมไม่อยากเจอะกับเมีย หมวดครับจับผมไปกักขังเสีย ถ้าปล่อยผมไปเจอเมีย คงเจอขวดเบียร์ หัวบาน