บ่อสร้างกางจ้อง

 วงซูซู เพื่อชีวิต คำเมือง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่อสร้างกางจ้อง วงซูซู
สังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

F | D# |F | D# C |

F | F |F | F |C | C |

F | D# |F | D# |
F | F |F | C |

นวลนาFง น้องกางจ้อFพี่นี้แอบมอFง นานสองนาA#เสื้อทรFง รัดเอวสั้Fยืนเฝ้าหน้าร้าFน ดูเข้าทีA#พูดจาอ่อนหูF ดูดี้ดีFบ่อสร้างเจ้ามีCแม่ศรีลานนF

ของถูก ของแพD#ง คนแย่งกันซื้Fฝากไว้เป็นชื่A#อ ฝีมือไทFทุกสิ่งสวยงาD#มตามแบบชาวเหนืFอุดหนุนจุนเจืA#อ เพราะถูกใF

ก็แอบรักเธออยู่G# แอบรักเธออยู่C#แอบรักเธออยู่G# เธอคงรู้ซิFmส่งยิ้มให้ก่อG#น ส่งยิ้มให้ก่C#อนส่งยิ้มให้หล่G#อน แล้วกลับไปนอD#น..ฝัFนดี

F | D# |F | D# |
F | F |F | C |

นวลนาFง น้องกางจ้อFเธอมีเจ้าขอFง กันหรือยัA#ถ้ายัFง ขอจงช่วFยกมือบอกด้Fวย พอชื่นใA#

รับรักพี่โตFย จะได้ไหFบ่อสร้างเชียงใหCม่ สาวไทยลานนF

ขออยู่ ขอตาD#ย พูดไม่อายแล้Fจอด ไม่ต้องแจA#ว แล้วซิหัวใจFแต่เล็กจนโD#ตมาจนป่านนี้Fเพิ่งจะพบของดีA# ที่ถูกใจF

* |

F | F |F | F |C | C |

D# | F |A# | F |
D# | F |A# | F |

* |

F | F |G# | G# |
F | F |G# | G# | F |



คอร์ดเพลง บ่อสร้างกางจ้อง วงซูซู

เนื้อเพลง บ่อสร้างกางจ้อง วงซูซู นวลนาง น้องกางจ้อง พี่นี้แอบมอง นานสองนาน เสื้อทรง รัดเอวสั้น ยืนเฝ้าหน้าร้าน ดูเข้าที พูดจาอ่อนหู ดูดี้ดี บ่อสร้างเจ้ามีแม่ศรีลานนา ของถูก ของแพง คนแย่งกันซื้อ ฝากไว้เป็นชื่อ ฝีมือไทย ทุกสิ่งสวยงามตามแบบชาวเหนือ อุดหนุนจุนเจือ เพราะถูกใจ ก็แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่ แอบรักเธออยู่ เธอคงรู้ซิ ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้ก่อน ส่งยิ้มให้หล่อน แล้วกลับไปนอน ฝันดี นวลนาง น้องกางจ้อง เธอมีเจ้าของ กันหรือยัง ถ้ายัง ขอจงช่วย ยกมือบอกด้วย พอชื่นใจ รับรักพี่โตย จะได้ไหม บ่อสร้างเชียงใหม่ สาวไทยลานนา ขออยู่ ขอตาย พูดไม่อายแล้ว จอด ไม่ต้องแจว แล้วซิหัวใจ แต่เล็กจนโตมาจนป่านนี้ เพิ่งจะพบของดี ที่ถูกใจ