รอยสักที่ถูกลืม

 7Days Crazy เก่ง ลายพราง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รอยสักที่ถูกลืม 7Days Crazy
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: ศรายุทธ พรหมประสาท, 7Days Crazyติดต่องานแสดง: 0908505509, 0983319881

 C#  ใครบางคนหมดรักก็เลิกกันไป F#  ลืมคนเดิมพรุ่งนี้ก็รักคนใหC#ม่   แต่ไม่ใช่ฉัน..ที่ยังคงรักF#เธอเรื่อยไป

แม้A#mจะนาG#นแค่ไหF#น..ภาA#mพของเธG#อนั้นยังชัดF#เจน

 C#  ความทรงจำของฉันยังฝังในใจ F#  มีตัวแทนเก็บไว้เพียงแค่รอยสัC#   วันที่ยังรัก จดบันทึกไว้F#บนร่างกายให้เธอ

A#mม้เธอลืG#มกันไปแล้F#ว..แต่ฉัA#mน..ยังจดจำG#ทุก ๆ อย่F#าง

ต่อG#ให้เธอจะลบC#ลืมเลือนแม้แต่ชื่อF#ฉันต่อให้เธอจะพA#mบรักใครคนใหG#ม่ไม่เป็นไรแต่ฉัC#นนั้นยังสักชื่อเธF#อไว้ในใจให้มันA#mช่วยเตือน..ว่าชีG#วิตหนึ่งฉันไม่เคยรักF#ใคร..(หมดใจG#นอกจากเธอ)

C# | C# |

 C#  การได้มองได้เห็นเธอนั้นเดินไปF#   ทรมานที่รั้งเอาไว้ไม่ได้C#   จบลงเท่านี้ แต่ก็ดีที่เห็นF#เธอมีความสุข

แม้A#mหัวใจG#อ่อนไหF#ว..แต่ฝืA#mนไว้ในใจG#ทุกอย่F#าง

** |

 D#m  เมื่อคนเกเรคนนี้F# มันยังไม่ดีพD#7   หมดทางที่จะร้องG#ขอ..

C# | F# |A#m | G# |
C# | F# |A#m G# | F# G# |

** | ** |

C# | F# |

หมดใจนอกจากเธอ..

C# | F# |C# |คอร์ดเพลง รอยสักที่ถูกลืม 7Days Crazy

เนื้อเพลง รอยสักที่ถูกลืม 7Days Crazy ใครบางคนหมดรักก็เลิกกันไป ลืมคนเดิมพรุ่งนี้ก็รักคนใหม่ แต่ไม่ใช่ฉัน ที่ยังคงรักเธอเรื่อยไป แม้จะนานแค่ไหน ภาพของเธอนั้นยังชัดเจน ความทรงจำของฉันยังฝังในใจ มีตัวแทนเก็บไว้เพียงแค่รอยสัก วันที่ยังรัก จดบันทึกไว้บนร่างกายให้เธอ แม้เธอลืมกันไปแล้ว แต่ฉัน ยังจดจำทุกๆอย่าง ต่อให้เธอจะลบลืมเลือนแม้แต่ชื่อฉัน ต่อให้เธอจะพบรักใครคนใหม่ ไม่เป็นไรแต่ฉันนั้นยังสักชื่อเธอไว้ในใจ ให้มันช่วยเตือน ว่าชีวิตหนึ่งฉันไม่เคยรักใคร (หมดใจนอกจากเธอ) การได้มองได้เห็นเธอนั้นเดินไป ทรมานที่รั้งเอาไว้ไม่ได้ จบลงเท่านี้ แต่ก็ดีที่เห็นเธอมีความสุข แม้หัวใจอ่อนไหว แต่ฝืนไว้ในใจทุกอย่าง เมื่อคนเกเรคนนี้ มันยังไม่ดีพอ หมดทางที่จะร้องขอ หมดใจนอกจากเธอ