นิทานของอ้าย

 อ๊อฟ สเตทฟัช ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นิทานของอ้าย อ๊อฟ สเตทฟัช
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อฟ สเตทฟัชเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: โอ๋ โก๋ดงสังกัดค่าย: เอสพีค มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

D#m | C# |B | C# |

เปรียบกับเจ้D#mา..เป็นโตละครโตหนึ่C#อ้ายผู้หนึ่Bง..ที่เป็นโตละครหลัF#มีมือที่สาD#mม..เป็นผู้ร้ายในบทความฮัC#ที่คอยเฮ็ดให้เสียหลัBแทรกแซC#งเรื่องราวหัวF#ใจ

อยู่มามื่อหนึ่D#mง ฮักกันดี แต่เกิดเรื่องใหC#ญ่นางเอกผู้สาวของอ้าBย..เริ่มเปลี่ยนไปC# บ่คือF#เก่าคงเป็นมือที่สาD#mม..นิรนาม มาพังฮักเฮC#คงสิเป็นย้อนเขBา..ที่เข้ามาC#ในบทนิทาF#

พระเอG#mกของเรื่องราว..ออกตามหD#mาถึงต้นตอบทผู้ร้าG#mยเป็นไผน้อ อยากสิพ้D#mอ อยากสิเห็นจนมื่อหนึ่Bง ได้ฮู้ ได้เห็น ว่าเป็นไผC#

บ่แม่นย้อนเขF#า เป็นย้อนเจ้C#/D#าให้ใจเขาD#mไปเรื่องราC#วของบทผู้ร้าBเป็นนางเอกอ้C#ายทำร้ายอ้ายF#เองเจ้านั้นมันเก่D#mง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้เห็G#mโตแสดงที่เป็Bน เจ้านั้นเล่C#นได้อย่างแนบเนีF#ยน

เรื่องนิทาD#mน..ตอนจบสอนให้ฮู้ว่C#หากว่าไผเข้ามBา บ่ต้องระแวC#ง บ่ต้องสับสF#เมื่อสุดท้าD#mย.. ความฮักขึ้นอยู่กับคนสองคC#บ่ต้องโทษอีกคBน ให้โทษคC#นที่เป็นของF#เฮา..

F# C#/F | D#m C# |B C# | F# |
D#m | G#m |B C# | F# |

* | ** |

โตแสดงที่เป็Bน เจ้านั้นเล่C#นได้อย่างแนบเนีF#ยน

F# C#/F | D#m C# |B C# | F# |คอร์ดเพลง นิทานของอ้าย อ๊อฟ สเตทฟัช

เนื้อเพลง นิทานของอ้าย อ๊อฟ สเตทฟัช เปรียบกับเจ้า เป็นโตละครโตหนึ่ง อ้ายผู้หนึ่ง ที่เป็นโตละครหลัก มีมือที่สาม เป็นผู้ร้ายในบทความฮัก ที่คอยเฮ็ดให้เสียหลัก แทรกแซงเรื่องราวหัวใจ อยู่มามื่อหนึ่ง ฮักกันดี แต่เกิดเรื่องใหญ่ นางเอกผู้สาวของอ้าย เริ่มเปลี่ยนไป บ่คือเก่า คงเป็นมือที่สาม นิรนาม มาพังฮักเฮา คงสิเป็นย้อนเขา ที่เข้ามาในบทนิทาน พระเอกของเรื่องราว ออกตามหาถึงต้นตอ บทผู้ร้ายเป็นไผน้อ อยากสิพ้อ อยากสิเห็น จนมื่อหนึ่ง ได้ฮู้ ได้เห็น ว่าเป็นไผ บ่แม่นย้อนเขา เป็นย้อนเจ้าให้ใจเขาไป เรื่องราวของบทผู้ร้าย เป็นนางเอกอ้ายทำร้ายอ้ายเอง เจ้านั้นมันเก่ง คงบอกฮู้ ถ้าบ่ได้เห็น โตแสดงที่เป็น เจ้านั้นเล่นได้อย่างแนบเนียน เรื่องนิทาน ตอนจบสอนให้ฮู้ว่า หากว่าไผเข้ามา บ่ต้องระแวง บ่ต้องสับสน เมื่อสุดท้าย ความฮักขึ้นอยู่กับคนสองคน บ่ต้องโทษอีกคน ให้โทษคนที่เป็นของเฮา โตแสดงที่เป็น เจ้านั้นเล่นได้อย่างแนบเนียน