บักพากหัวใจ

 เม้ก อภิสิทธิ์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หยุด สาละวันเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองโปรดิวเซอร์: จอนนี่มือปราบสังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0968311266

F Am | Dm C |
A# Am | Gm C |

F Am | Dm Cm |
A# Am | Gm C |

 F  ขะเจ้าแค่เข้ามาคุยAmนำมึงเล่น ๆ ซื่อ ๆDm   เขาบ่ได้CจริงจังหยังดอกหืA# Amอ..   แค่เข้Gmามาคุยแก้เหงาซื่อ ๆC ตอนที่..

 F  แชทแฟนเขAmานั้นบ่ทันDmออน   มึงกะคึดCว่าเขานั้นออนA#ซอน.. Am   พุ้นน่Gmะจั่งแม่นมึงคึดไปไกลC บักพากหัวใจ

 F  มันกะผิAmดตั้งแต่มึงไปคาDmดหวัง   มันกะบ่แปCmลกที่มึงสิผิดหA# Amวัง..   ดันไปให้Gmความหวังเจ้าขอCง บักสมองส้นตีน

 F  อ้ายทักหาเจ้Amา ตั้งแต่เซ้า เจ้าบ่ตอDm   เจ้าดันมาตอCบฝันดีตอนตีA# 4 หือแม่มรึAm   หรือว่GmาเขาฮิตบอกฝันดีกัCน ตอนตี4 ติวา

กูFละสับAmสนแล้วสมอDmกะเลยลองทักCไปอีกรอบA#สอง.. Amกะบ่มีGmหยังตอบสนอCง พัดแฮงมิดกว่าเก่า

 F  หรือว่าเจ้Amานั้นกำลังสะแตกข้าDm   สะแตกแต่เซ้Cาจนว่าเท่าค่ำA# กูละรอAmคุยนำ   ตาแตGmกมึงบ่มืนแหน่บ้Cอ แชทกูนิหF | Cนา..

บัดเขาบ่หัวซFกูกะมีน้ำตาAm..เอาง่าย ๆ แบบนี้Dmจั่งแม่นมึงซั่Cวแท้น้อบักฮูA#ขี้บักบ่ดีAm คุยเป็นปีGmกะยังพอสิว่Cอันนี้แค่มื้อนั้นหนFา ที่เขAmานั้นแชทเข้ามDmเป็นหยังใจCmกูคือฮักเขาไปไวA#วา..  Amโอ้Gmยมาส่างหลูโตนหัวใจC(ผู้ข้าแท้เด้)

F Am | Dm Cm |A# Am | Gm C |

F Am | Dm Cm |A# Am | Gm C |

* | * |

F Am | Dm Cm |A# Am | Gm C |F |คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์

เนื้อเพลง บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์ ขะเจ้าแค่เข้ามาคุยนำมึงเล่นๆซื่อๆเขาบ่ได้จริงจังหยังดอกหือ แค่เข้ามาคุยแก้เหงาซื่อๆตอนที่ แชทแฟนเขานั้นบ่ทันออน มึงกะคึดว่าเขานั้นออนซอน พุ้นน่ะจั่งแม่นมึงคึดไปไกล บักพากหัวใจ มันกะผิดตั้งแต่มึงไปคาดหวัง มันกะบ่แปลกที่มึงสิผิดหวัง ดันไปให้ความหวังเจ้าของ บักสมองส้นตีน อ้ายทักหาเจ้า ตั้งแต่เซ้า เจ้าบ่ตอบ เจ้าดันมาตอบฝันดีตอนตี 4 หือแม่มรึง หรือว่าเขาฮิตบอกฝันดีกัน ตอนตี4 ติวา กูละสับสนแล้วสมอง กะเลยลองทักไปอีกรอบสอง กะบ่มีหยังตอบสนอง พัดแฮงมิดกว่าเก่า หรือว่าเจ้านั้นกำลังสะแตกข้าว สะแตกแต่เซ้าจนว่าเท่าค่ำ กูละรอคุยนำ ตาแตกมึงบ่มืนแหน่บ้อ แชทกูนิหนา บัดเขาบ่หัวซา กูกะมีน้ำตา เอาง่ายๆแบบนี้ จั่งแม่นมึงซั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี คุยเป็นปีกะยังพอสิว่า อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา โอ้ยมาส่างหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้