ขอบคุณกันและกัน (Ost.รักแห่งสยาม)

 August Band สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอบคุณกันและกัน วงออกัส (August Band)

 G  ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับควาDมรัก   หากลองหยุEmดพัก จงฟังซะก่อน   จะรู้Cว่าเราไม่เดินอยู่เดียวดาย

 G  ยังมีผู้คนบนทางอีกหลากDหลาย   อีกมากEmมาย.. ที่เราก็ต่าง..   มองหาCความรักมาเติมให้เต็มหัวใจ

G | D |Em | C |

 G  มีความทรงจำดี ๆ เกี่ยวกับควาDมรัก   บ้างสุEmขสมหวัง หรือจะร้องไห้   แต่นั่นCกลับทำให้ใจเDรามีพลัง

 G  จนนาน ๆ ไปมันก็กลายเป็นความDหลัง   ที่ในEmทุกครั้ง เรานึกถึงเมื่อไหร่   ก็ไม่รู้CจะขอบคุณมันยังไงD

ถ้าหากว่า..ใจAmเราไม่เคยจะรักเลยสักทีจิตใจวันนี้Emคงจะไม่แข็งแกร่งและในAmวันที่ล้มลงคงไม่มีแรงถ้าเรามัวCระแวง..ในมือDของกันและกัน

 G  ถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเคียD   ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัEm   และไม่มีวันที่   ฉันCและเธอจะเดินจากกัDน..ไปที่ไหน

 G  และถ้าชีวิตคือท่วงทำนองD   เธอคือคำร้องที่มีความหมาEmย..   ให้ใจได้ซึ้CงและมีพลังจะเดินDต่อไปให้ไกล

G | D |

 G  มอง จะมองทางไหน   มีใครสักคDนที่หวังจะเดินเข้ามา   นั่นEmคือปัญหา ยิ่งรอ ยิ่งนาน   ยิ่งผ่าCนอะไรไปนาน ๆ ใจยิ่งหวั่นไหว

 G  และถ้าวันหนึ่งมีคนที่รอเข้ามา   ว่าฟ้Dาก็คงไม่ทำเราเสียใจ   แต่เขาEmยังไม่ใช่ ยังไงก็ไม่ใช่   ก็ได้แต่ถอนCหายใจมองเหม่อ อ้อนวอนให้..

ใคAmร ใครบางคนบนนั้นช่วยฉันที่อยากมีEmความรักกับเขาบ้างหากมีAmเรื่องร้ายอะไร ฉันยอมได้ทุกทางเพียงคำว่ากันแCละกัน ฉันขDอคำอธิบาย

* | ** |

G | D |Em | C |
G | D |Em | C D |

เหนื่Gอย เหนื่อยจนถอนใจไม่รู้เมื่อไรDว่าเราจะมีความหวัง (ไม่รู้เมื่อไร)แค่เพียงEmสักครั้ง ได้เจอสักครั้งแม้มัCน ต้องเจ็บ ต้องปวดอย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่ารักเป็นไง

คนเรGา จะเสาะ จะหา ทำไมและมันจำเป็นจนรักยังไงตะเกียDกตะกายจะได้มาสุดท้ายบางทีต้องเสียมันไปแต่ให้ทนEmไว้ อาจเจ็บใจแล้วรอCวันหนึ่งที่เราเติบโต จะขอบคุณ

ว่าใจAmที่ไม่เคยมีรักให้ใครและนานต่อไEmปจะเป็นใจที่ไร้ค่าหากมันAmจะมีอะไรที่ต้องแลกเพื่อได้มาฉันว่ากัCนและกัน.. มีค่Dาที่จะแลกได้มากมาย

* | ** |

G | D |Em | C |

มีGทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่เสียDงของเธอกับฉันมีEmทางเดินให้เราเดินเคียงและมีแต่เสียCงของเธอกับฉัDน..แสนนานเท่านาG | Dน..แสนนานเท่าEm | Cนาน..

G | D |Em | C D |G |คอร์ดเพลง ขอบคุณกันและกัน (Ost.รักแห่งสยาม) วงออกัส (August Band)

เนื้อเพลง ขอบคุณกันและกัน (เพลงประกอบภาพยนตร์ รักแห่งสยาม) ออกัสแบนด์ ยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรัก หากลองหยุดพัก จงฟังซะก่อน จะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวดาย ยังมีผู้คนบนทางอีกหลากหลาย อีกมากมาย ที่เราก็ต่าง มองหาความรักมาเติมให้เต็มหัวใจ มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับความรัก บ้างสุขสมหวัง หรือจะร้องไห้ แต่นั่นกลับทำให้ใจเรามีพลัง จนนานๆไปมันก็กลายเป็นความหลัง ที่ในทุกครั้ง เรานึกถึงเมื่อไหร่ ก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไง ถ้าหากว่า ใจเราไม่เคยจะรักเลยสักที จิตใจวันนี้คงจะไม่แข็งแกร่ง และในวันที่ล้มลงคงไม่มีแรง ถ้าเรามัวระแวง ในมือของกันและกัน ถ้ามันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน และไม่มีวันที่ ฉันและเธอจะเดินจากกัน ไปที่ไหน และถ้าชีวิตคือท่วงทำนอง เธอคือคำร้องที่มีความหมาย ให้ใจได้ซึ้งและมีพลังจะเดินต่อไปให้ไกล มอง จะมองทางไหน มีใครสักคนที่หวังจะเดินเข้ามา นั่นคือปัญหา ยิ่งรอ ยิ่งนาน ยิ่งผ่านอะไรไปนานๆใจยิ่งหวั่นไหว และถ้าวันหนึ่งมีคนที่รอเข้ามา ว่าฟ้าก็คงไม่ทำเราเสียใจ แต่เขายังไม่ใช่ ยังไงก็ไม่ใช่ ก็ได้แต่ถอนหายใจมองเหม่อ อ้อนวอนให้ ใคร ใครบางคนบนนั้นช่วยฉันที่ อยากมีความรักกับเขาบ้าง หากมีเรื่องร้ายอะไร ฉันยอมได้ทุกทาง เพียงคำว่ากันและกัน ฉันขอคำอธิบาย เหนื่อย เหนื่อยจนถอนใจ ไม่รู้เมื่อไรว่าเราจะมีความหวัง (ไม่รู้เมื่อไร) แค่เพียงสักครั้ง ได้เจอสักครั้ง แม้มัน ต้องเจ็บ ต้องปวด อย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่ารักเป็นไง คนเรา จะเสาะ จะหา ทำไม และมันจำเป็นจนรักยังไง ตะเกียกตะกายจะได้มา สุดท้ายบางทีต้องเสียมันไป แต่ให้ทนไว้ อาจเจ็บใจ แล้วรอวันหนึ่งที่เราเติบโต จะขอบคุณ ว่าใจที่ไม่เคยมีรักให้ใคร และนานต่อไปจะเป็นใจที่ไร้ค่า หากมันจะมีอะไรที่ต้องแลกเพื่อได้มา ฉันว่ากันและกัน มีค่าที่จะแลกได้มากมาย มีทางเดินให้เราเดินเคียง และมีแต่เสียงของเธอกับฉัน มีทางเดินให้เราเดินเคียง และมีแต่เสียงของเธอกับฉัน แสนนานเท่านาน แสนนานเท่านาน