เพียงเธอ (Ost.รักแห่งสยาม)

  August Band   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพียงเธอ พิช วงออกัส (August Band)

G | C |G | C D |
G | C |Em | C D |

อยาGกจะขอบคุณ..ที่รู้ใจ เข้าใจ สิ่งCดี ๆ ที่ให้มาอยาGกจะขอบคุณ..ที่สัญญาว่าใจ..ไม่Cมีวันห่างเหิD

กับGคนหนึ่งคน..ที่ไร้วันเวลาหมดCกำลังจะก้าวเดินจาGกคนที่เคย..เจ็บเหลือเกินที่ใจกลับCกลายเป็DนเบิกบาG

ผ่าCนคืนวันโหดร้าย นานเหมือนชั่วกาGกลัCบมีคนห่วงใยกันสุขใจทุกวัGน มีเธออยู่ข้างกายเริ่Cมรู้จักความหวาDน กับรัBmกลึกซึ้งหมดใEmเริ่Cมรู้จักความหมาDย..ของคืนวัGsus4 Gน..

แค่Gคนหนึ่งคนกับหัวใจ..ให้เธอหมดCไปเลยที่ฉันมีจะGเป็น จะตาย จะร้ายดี ไม่แคร์ไม่Cเคยจะหวั่นไหD

จะGมีแต่เธอที่แสนดี..ร่วมทางตราบCจนวันที่สิ้นใจหนึ่Gงวันจะนาน สักเท่าไร ถ้าไกลห่าCงเธอไปDสักวัG

* |

 B  ให้เธอได้ยิน.. Em   เสียงจากใจฉัน   ที่Amจะคอยบอกทุกคืนวัน.. ว่ารัCกเธอ.D.

G | C |G | C |
Em EmM7 | Em7 Em6 |
C D | G |

* |

   เสียGงใจฉันเอEmง.. ร้อCงเพลงให้เธDอฟังอยู่   คือเสียGงดังจากใEmจ.. C  ร้องเพลงที่ใคDรไม่อาจฟัง

   เสียGงใจฉันเอEmง.. ร้องCเพลงให้เธDอฟังอยู่   คือเสียGงดังจากใEmจ.. C  ร้องเพลงที่ฟัDง..เข้าใจเพียงเรา..

G | C |G C | G |คอร์ดเพลง เพียงเธอ (Ost.รักแห่งสยาม) พิช ออกัส

เนื้อเพลง เพียงเธอ (เพลงประกอบภาพยนตร์ รักแห่งสยาม) ออกัส (August Band) อยากจะขอบคุณ ที่รู้ใจ เข้าใจ สิ่งดีๆที่ให้มา อยากจะขอบคุณ ที่สัญญาว่าใจ ไม่มีวันห่างเหิน กับคนหนึ่งคน ที่ไร้วันเวลา หมดกำลังจะก้าวเดิน จากคนที่เคย เจ็บเหลือเกินที่ใจ กลับกลายเป็นเบิกบาน ผ่านคืนวันโหดร้าย นานเหมือนชั่วกาล กลับมีคนห่วงใยกัน สุขใจทุกวัน มีเธออยู่ข้างกาย เริ่มรู้จักความหวาน กับรักลึกซึ้งหมดใจ เริ่มรู้จักความหมาย ของคืนวัน แค่คนหนึ่งคนกับหัวใจ ให้เธอ หมดไปเลยที่ฉันมี จะเป็น จะตาย จะร้ายดี ไม่แคร์ ไม่เคยจะหวั่นไหว จะมีแต่เธอที่แสนดี ร่วมทาง ตราบจนวันที่สิ้นใจ หนึ่งวันจะนาน สักเท่าไร ถ้าไกล ห่างเธอไปสักวัน ให้เธอได้ยิน เสียงจากใจฉัน ที่จะคอยบอกทุกคืนวัน ว่ารักเธอ เสียงใจฉันเอง ร้องเพลงให้เธอฟังอยู่ คือเสียงดังจากใจ ร้องเพลงที่ใครไม่อาจฟัง เสียงใจฉันเอง ร้องเพลงให้เธอฟังอยู่ คือเสียงดังจากใจ ร้องเพลงที่ฟัง เข้าใจเพียงเรา