หิวแสง

 เด็กแว๊นหัวทอง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หิวแสง แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี๊ 3.50)เรียบเรียง: นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี๊ 3.50)ติดต่องานแสดง: 0995289925, 0853453545

G | G |G | D |

C | D |Bm | Em |
C | D |G | G |

ไม่รู้ว่าใจCจะไหวอ่ะป่าวอยู่คนเดียDวมันเหงามันหง่าวชีBmวิตมันโคตรเศร้า อยู่บ้านจนเฉEmามันวังเวงไม่รู้ว่าใครCเคยเป็นอ่ะป่าวนั่งบ่นคิดถึงDแต่ร้านเหล้ามันว่าBmงจนทำให้เรา ไม่ดีด ไม่เร้Emาอ่ะ โคตรเซง

โอะ โอะ โอะ โอ้Cย บรรยากาศผับบาDร์เป็นไงบ้างนBmะ จะเอาคณะทัวร์ลEmกี่เทศกาCลแล้วที่ไม่ได้ยืนตรDแล้วโยกให้ยับ มันว้าGเหว่

ก็มันหิวแสCงไฟเวทีDไม่รู้ตอนเนี้Bmยะเขาเต้นท่าไหEmเปิดเพลงเอAmา ก็ไม่ถึงใจD อะไรกันครัGก็มันหิวแสCงไฟพอดีD ผับปิดอ่ะเด่Bmะ ไม่มีที่ไEmใครจัดปาร์ตี้Am โทรชวนให้ไวD ที่ไหนว่ามGา..

ไม่รู้ร่างกาCยจะไหวอ่ะป่าวดื่มคนเดียDว มันเหงา มันหง่าวมันเซ็งBmจนไม่อยากเล่าตื่นนอนแต่เช้Emามาฟังเพลงไม่รู้ว่าใครCเคยเป็นอ่ะป่าวนั่งบ่นคิดถึงDแต่ร้านเหล้ามันว่าBmงจนทำให้เรา ไม่ดีด ไม่เร้Emาอ่ะ โคตรเซง

* | ** |

ตกเย็นมันเหงCาชีวิตต้องการแต่แสงDสีไม่ยอมหลับนอนในราตีBmไม่มีที่ไหนให้ไปกัEmเคยเป็นตัวจี๊Cด ต้องใช้ชีวิตไปวัน ๆDหิวแสงขึ้นมาเพราะมันGส์ให้หายคิดถึงในเสียงเพลG

C | D |Bm | Em |
C | D |G | G |

* | ** | ** |

G | G |C | D |G |คอร์ดเพลง หิวแสง แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง

เนื้อเพลง หิวแสง แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง ไม่รู้ว่าใจจะไหวอ่ะป่าว อยู่คนเดียวมันเหงามันหง่าว ชีวิตมันโคตรเศร้า อยู่บ้านจนเฉามันวังเวง ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอ่ะป่าว นั่งบ่นคิดถึงแต่ร้านเหล้า มันว่างจนทำให้เรา ไม่ดีด ไม่เร้าอ่ะ โคตรเซง โอะ โอะ โอะ โอ้ย บรรยากาศผับบาร์ เป็นไงบ้างนะ จะเอาคณะทัวร์ลง กี่เทศกาลแล้วที่ไม่ได้ยืนตรง แล้วโยกให้ยับ มันว้าเหว่ ก็มันหิวแสงไฟเวที ไม่รู้ตอนเนี้ยะเขาเต้นท่าไหน เปิดเพลงเอา ก็ไม่ถึงใจ อะไรกันครับ ก็มันหิวแสงไฟพอดี ผับปิดอ่ะเด่ะ ไม่มีที่ไป ใครจัดปาร์ตี้ โทรชวนให้ไว ที่ไหนว่ามา ไม่รู้ร่างกายจะไหวอ่ะป่าว ดื่มคนเดียว มันเหงา มันหง่าว มันเซ็งจนไม่อยากเล่า ตื่นนอนแต่เช้ามาฟังเพลง ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นอ่ะป่าว นั่งบ่นคิดถึงแต่ร้านเหล้า มันว่างจนทำให้เรา ไม่ดีด ไม่เร้าอ่ะ โคตรเซง ตกเย็นมันเหงาชีวิตต้องการแต่แสงสี ไม่ยอมหลับนอนในราตี ไม่มีที่ไหนให้ไปกัน เคยเป็นตัวจี๊ด ต้องใช้ชีวิตไปวันๆหิวแสงขึ้นมาเพราะมันส์ ให้หายคิดถึงในเสียงเพลง