ฟ้า

  Basher   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฟ้า Basher แบชเชอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Basher (แบชเชอร์)

C# | C# |

Fm A#m | D#m G# |
Fm A#m | D#m G# |
Fm A#m | D#m G# |

มีC#ใคร ๆ มาย้ำเตือน มีA#mใคร ๆ มาห้ามปรามว่าฉันD#mจะพยายามเพื่ออะไG#รู้C#ตัวเองว่าผิดหวัง รู้A#mว่าเธอไม่สนใจแต่แล้D#mวทำไมฉันยังเฝ้าแต่รG#

กับความหวัFmง.. แม้ไม่ให้เดินA#mต่อมีคนบอกฉันD#mว่าพอเถอะพอ ยิ่งทำG#ยิ่งเสียใจแต่ที่รู้Fm.. เป็นความต้องกาA#mรของใจที่ฉันD#mยังรออยู่ ยังเฝ้าF#คอยเธออยู่..ที่ตรงนี้G#..

เผื่อสวรF#รค์จะมีตG#า เผื่อว่าฟ้FmาจะมีใA#mให้เธอรักD#mกับฉันได้ไหG#ม สักทีC#มีชีวิF#ตมาตั้งนาG#น ไม่เคยถูกใFmจเท่าคนนี้A#mให้ฟ้D#mาช่วยมาเมตต(G#)าฉันหน่อย

Fm A#m | D#m G# |
Fm A#m | D#m G# |

เป็C#นเพียงคนธรรมดา มีA#mอะไรไม่เลิศเลอจนฉัD#mนก็กลัวว่าเธอมองข้ามไปG#รัC#กนี้มันช่างหนักหนา ขอA#mให้ฟ้าช่วยเห็นใจได้ไหD#mมให้เธอมีใจให้ก็พG#

* | ** |

B F# | C# |B F# | C# |
B F# | C# |D#m G# | C# |

แต่ที่รู้Fm.. เป็นความต้องกาA#7รของใจที่ฉัD#mนยังรออยู่ ยังเฝ้าF#คอยเธออยู่..ที่ตรงนี้G#..

** |

นาF#น ๆ ทีFmได้เจD#mอ..กับเธG#อคนนี้ช่วF#ยฉันทีFmได้ไD#m G#หม(มีชีวิตมาตั้งนาน ไม่เคยถูกใจเท่าคนนี้)ฉันF#ที่ยัFmงเฝ้ารD#mอ ต้องทำยัG#งไงให้F#เธอมFmารักD#m G#กัน..       สักทีC#(ให้ฟ้าช่วยมาเมตตาฉันหน่อย)คอร์ดเพลง ฟ้า Basher แบชเชอร์

เนื้อเพลง ฟ้า Basher แบชเชอร์ มีใครๆมาย้ำเตือน มีใครๆมาห้ามปราม ว่าฉันจะพยายามเพื่ออะไร รู้ตัวเองว่าผิดหวัง รู้ว่าเธอไม่สนใจ แต่แล้วทำไมฉันยังเฝ้าแต่รอ กับความหวัง แม้ไม่ให้เดินต่อ มีคนบอกฉันว่าพอเถอะพอ ยิ่งทำยิ่งเสียใจ แต่ที่รู้ เป็นความต้องการของใจ ที่ฉันยังรออยู่ ยังเฝ้าคอยเธออยู่ ที่ตรงนี้ เผื่อสวรรค์จะมีตา เผื่อว่าฟ้าจะมีใจ ให้เธอรักกับฉันได้ไหม สักที มีชีวิตมาตั้งนาน ไม่เคยถูกใจเท่าคนนี้ ให้ฟ้าช่วยมาเมตตาฉันหน่อย เป็นเพียงคนธรรมดา มีอะไรไม่เลิศเลอ จนฉันก็กลัวว่าเธอมองข้ามไป รักนี้มันช่างหนักหนา ขอให้ฟ้าช่วยเห็นใจ ได้ไหมให้เธอมีใจให้ก็พอ แต่ที่รู้ เป็นความต้องการของใจ ที่ฉันยังรออยู่ ยังเฝ้าคอยเธออยู่ ที่ตรงนี้ นานๆทีได้เจอ กับเธอคนนี้ ช่วยฉันทีได้ไหม (มีชีวิตมาตั้งนาน ไม่เคยถูกใจเท่าคนนี้) ฉันที่ยังเฝ้ารอ ต้องทำยังไง ให้เธอมารักกัน สักที (ให้ฟ้าช่วยมาเมตตาฉันหน่อย)